• Contributie

Contributie

Hieronder vind je de contributiebedragen voor het seizoen 2017/2018 ingaande 1 juli 2017.

In de kolommen onder ‘Jaar’ en ‘Kwartaal’ staan telkens twee bedragen. De bedragen in de kolom Incasso zijn de bedragen mét machtiging. Het bedrag in de kolom Overschrijving is zonder machtiging.

Contributie 2017-2018

Jaar Kwartaal
Overschrijving Incasso  Overschrijving Incasso
Niet spelend € 84,00 € 76,00 € 21,00 € 19,00
Speciaal korfbal  € 108,00  € 100,00 € 27,00 € 25,00
Algemene reserve  € 176,00 € 168,00 € 44,00 € 42,00
Kangoeroe
van 3 t/m 6 jaar
€ 88,00  € 80,00 € 22,00 € 20,00
Pupil
van 5 t/m 11 jaar
€ 168,00 € 160,00 € 42,00 € 40,00
Aspirant
van 11 t/m 15 jaar
€ 206,00 € 198,00 € 51,50 € 49,50
Junior
van 15 t/m 18 jaar
€ 254,00 € 246,00 € 63,50 € 61,50
Senior
19 jaar en ouder
€ 338,00 € 330,00 € 84,50 € 82,50

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Clubleden die deelnemen aan wedstrijden krijgen een clubshirt in bruikleen. Kijk voor de betreffende informatie op dalto.nl/clubshirts;
  • De contributie dient vooruit betaald te worden, minimaal per kwartaal;
  • Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk, echter niet met terugwerkende kracht;
  • Afstemming hierover dient plaats te vinden met de desbetreffende Technische Commissie en de secretaris van het bestuur;
  • De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar 2017/2018 (ook bij tussentijdse opzegging);
  • Nieuwe leden die direct na de zomervakantie aan de activiteiten deelnemen zijn contributie verschuldigd vanaf 1 juli;
  • U kunt Dalto machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. Voor nieuwe leden is de machtiging verplicht.

Bedragen worden in de eerste week van het betreffende kwartaal geïncasseerd. Download de machtiging en lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij Ronald Bekkering, Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen.

Klik hier om uw machtiging te downloaden

U kunt ook uw betaling zelf regelen (u ontvangt géén acceptgiro!) door het contributiebedrag over te maken naar IBAN-nummer NL38 INGB 0002069219 t.n.v. ckv Dalto te Driebergen.

Betalingsachterstand
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste twee kwartalen, worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon / per herinnering.

Declaraties inleveren binnen 1 maand bij:
Ronald Bekkering
Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen.
Tel.: 06 – 21 21 60 69
Mail: penningmeester@dalto.nl.