Trainingsrooster zaal online

We meldden al dat we door het afhaken van een externe verhuurder fors in de problemen werden gebracht.

In de afgelopen twee weken is alles op alles gezet om elders extra ruimte te vinden. Dat was uiterst moeilijk: alle sporthallen zitten met name in de wintermaanden op de door ons gewenste uren gewoonweg vol. Gelukkig hebben we toch enkele uren kunnen boeken op maandag in de KNVB-hal.

Je kunt begrijpen dat we hierdoor geen ideaal rooster hebben kunnen samenstellen. Er is met de TC’s uitgebreid geschoven en gepuzzeld en dit rooster is, gezien de situatie, het maximale resultaat.

Dit rooster zal daarom niet voor ieder team of voor ieder lid de gehoopte of meest ideale uren kunnen geven. In sommige gevallen zal de trainingsavond ook anders zijn dan op het veld.

Een paar opmerkingen over het rooster:

  • De trainingen beginnen op maandag 23 oktober aanstaande, volgens het trainingsrooster, met uitzondering van de externe hallen (Uilenburcht en KNVB-hal), hier beginnen we vanaf 30 oktober. Voor de eerste week geldt wel een licht aangepast rooster omdat op vrijdag niet alle uren beschikbaar zijn (zie hieronder).
  • We denken aan alles gedacht te hebben maar als de geplande trainingstijd toch nog echt problemen geeft, bespreek dan eerst met je trainer of er alternatieven zijn. Misschien zien jullie samen toch nog slimme opties die wij niet zien.
  • Een aantal seniorenteams heeft maar één uur training. Om het toch mogelijk te maken om meer te trainen, hebben we een inlooptraining gepland op woensdagavond. Medio december zullen we bekijken of dit uur voldoende gebruikt wordt, maar we nemen aan dat dit een mooie gelegenheid is om extra te trainen. Alle senioren die maar één training hebben zijn van harte welkom op deze woensdagavondtraining.
  • Op donderdagavond traint de A3, we proberen het mogelijk te maken dat A4-spelers dan met de groep meetrainen.
  • Soms wordt er met meerdere teams op een zaaldeel getraind. Om dit goed te laten verlopen gaan de coördinatoren bij de eerste training(en) afspraken maken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen.
  • De ruimte in de zaal is beperkt. Daarom vragen wij graag ouders en belangstellenden tijdens de training op de tribune plaats te nemen.

Mochten we er op korte termijn alsnog in slagen gunstiger uren te realiseren dan zullen wij het rooster in overleg waar mogelijk nog aanpassen.

Met vragen en opmerkingen, graag via je trainer aan Jos van Grinsven (fiekejos@hetnet.nl).

Voor vrijdag 27 oktober zie het trainingsrooster er eenmalig als volgt uit:

Vrijdag 27 oktober 2017

Zaaldeel 1
Zaaldeel 2
Zaaldeel 3 KNVB-hal Uilenburcht
16:30
17:00 D1 E2, E3 & E4 F1, F2 & F3
17:30 E1 & D1 E2, E3 & E4 F1, F2 & F3
18:00 C1 & E1
18:30 C1
19:00 B1 & C1
19:30 A3 & A4 B2 & B3 B1
20:00 3 & A4 B2 & B3  B1
20:30 A1 & A2 A1 & A2 8
21:00  A1 & A2 A1 & A2 8
21:30 3 & 5 3 & 5 7
22:00  3 & 5  3 & 5  7

Het complete trainingsrooster is te vinden onder Competitie – Zaalcompetitie – Trainingstijden zaal.