Op deze pagina

• Deelnemerslijst

Huishoudelijk Reglement

• Inschrijfformulier online

Word-inschrijfformulier

• Nieuws

• Mail: vriendenvan@dalto.nl

Welkom!

Zaterdag 9 december 2017
Bijna negentig jaar is hij, onze nieuwste vriend, Nico. Welkom!

Zaterdag 2 december 2017
Opnieuw twee nieuwe Vrienden ingeschreven. Marco en Remi welkom!

Zaterdag 11 november 2017
Tijdens de eerste dag van de zaalcompetitie, twee nieuwe Vrienden ingeschreven. Ron en Rene welkom!

Maandag 6 november 2017
Sylvia Brouwer-Jongsma, welkom!

Woensdag 1 november 2017
Danny, Susan, Sacha en Axel, welkom!

Dinsdag 31 oktober 2017
Nummer 64 alweer, welkom Nico!

Maandag 30 oktober 2017
Warempel een koninklijke deelnemer! Welkom Riko!

Maandag 23 oktober 2017
Patrick, je bent deelnemer 62! Welkom!

Zondag 22 oktober 2017
Ook tijdens de fandag konden we weer nieuwe aanmeldingen verwerken. Super!
Welkom Mariska en Jan, Fred, Arianne, Gea en Heidi. Maar ook natuurlijk de nieuwe deelnemer die geen vermelding op de site of het deelnemersbord wilde.

Zaterdag 21 oktober 2017
We zijn nog maar net online en gelijk al een nieuwe aanmelding.
Welkom Patrick en Esther!

Welkom bij de Vrienden van Dalto

De ‘Vrienden van Dalto’ zijn mensen die Dalto een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag storten. Met deze stortingen sparen zij voor bestedingen buiten de normale exploitatiebegroting van de vereniging. In het guldentijdperk, was dit de ‘Club van Honderd’, dat werd door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu al weer een aantal jaren Vrienden van Dalto.

Op deze pagina, vindt u wat algemene informatie, wie er deelnemer kunnen worden én wie u al zijn voorgegaan, het inschrijfformulier, en onderaan de berichten met nieuws over de Vrienden.

Voor heel Dalto

Het door de Vrienden van Dalto gestorte bedrag komt ten goede van de hele vereniging, van breed tot top, van Kangoeroes tot selectie. Suggesties voor de te besteden doelen kunnen op ieder moment worden ingediend door de deelnemers, door het bestuur van Dalto, door commissies, leden en ouders van jeugdleden van Dalto. Stuur daarvoor een mail naar vriendenvan@dalto.nl. Tijdens een jaarlijkse, vooral ook gezellige, bijeenkomst van de Vrienden van Dalto wordt beslist over de besteding van het gespaarde bedrag.

De gekozen doelen (er kunnen immers meer goede suggesties zijn) worden op de site bekendgemaakt. Na aanschaf zal ook het resultaat worden gepubliceerd.

Wat kost het?

U bent lid vanaf € 50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk. Door het inschrijfformulier in te vullen machtigt u onze penningmeester om deze bijdrage af te schrijven van uw bankrekening. Per bijdrage van € 50,- is één persoon deelnemer van de Vrienden van Dalto.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december.

Datum van afschrijving van de bijdrage

Eenmaal per jaar is er een afschrijvingsronde. Dat geldt ook voor degene die zich  in de loop van het jaar aanmeldt. De afschrijving zal plaatsvinden in de eerste week van december.

In verband met de verwerking vragen wij u om uiterlijk 1 november, door te geven dat u wilt stoppen.

Wie kunnen deelnemen?

Zoals hierboven al vermeld, kan iedereen die Dalto een warm hart toedraagt lid worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren, oud-leden en ga zo nog maar even door. Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.
Dat geldt ook voor ondernemers, hen verwijzen wij graag door naar de pagina met Sponsorinformatie.

Deelnemers

In de rechter kolom ziet u alle deelnemers. Sinds onze eerste bijeenkomst is dit aantal fors uitgebreid. Ook in het clubhuis kunt u op een fraai bord zien wie er deelnemen. Dit bord is aangeschaft na akkoord tijdens onze eerste bijeenkomst. Alleen de deelnemers die te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op de site en/of het bord vindt u hierop terug.

Bestuur Vrienden van Dalto

Om alles rond de Vrienden van Dalto in goede banen te leiden, is er tijdens de openingsbijeenkomst een bestuur gekozen. Zij hebben onderling de taakverdeling geregeld.

• Grietzen Siedsma – voorzitter

• Margret van den Berg – secretaris

• Jan Slettenhaar

Huishoudelijk reglement

Tijdens de openingsbijeenkomst is er een huishoudelijk reglement vastgesteld. U kunt dat hier inzien.

Deelnemers

Onderstaand de deelnemers op alfabetische volgorde van de achternaam.
In totaal nu 72 deelnemers (drie deelnemers staan niet vermeld).

01. Agnes Bakvis
02. Ronald Bekkering
03. Simone & Victor (2x)
05. Peter & Margret van den Berg
06. Marco & Karen van den Berge
07. Jorrit Bergsma
08. Willemijn Bergsma
09. Hans
10. Arianne Brouwer
11. Ben Brouwer
12. Benno Brouwer
13. Gerda Brouwer
14. Sylvia Brouwer-Jongsma
15. Dennis Brunt
16. Cor van Dam sr.
17. Gea van Dam-Pen
18. Fred Dingemans
19. Douwina Dirksen
20. Nico Dorresteijn
21. Danny, Susan, Sacha & Axel
22. Gerard
23. Patrick Friebel
24. Jos & Fieke van Grinsven
25. Dute & Gerard Groot Hulze (2x)
27. Hennie Haalboom
28. H.J. Hardeman
29. Vera & Wim Heijbroek
30. Brigit ter Hoeve
31. Mark ter Hoeve
32. André van Huisstede
33. Carola de Jong
34. Ingrid de Jong
35. Heidi de Kam
36. Riko Kruit
37. Guus & Truus
38. Cynthia & Nico Langewen
39. Ben & Meike & Sef & Mas
40. Robin & Patrick Meerman
41. Rene Meltzer
42. Ed van Moolenbroek
43. Wim Nooteboom
44. Riekje en Wietse
45. Kees & Jantina den Ouden
46. Bert en Gejo
47. Patrick en Esther Rietdijk
48. Bert & Ria Schaafsma
49. Grietzen Siedsma
50. Hennie Siedsma
51. Rene Siedsma
52. Jan Slettenhaar
53. Remi Slettenhaar
54. Familie Sprangers
55. Ron Spruit
56. Rolf Steenbeek
57. Robert en Daphne
58. Ingrid Tiemersma
59. Peter Tiemersma
60. Familie van der Tol
61. Henry & Sjaan Valk
62. Jan & Mariska
63. Familie van Veluw
64. George Verberne
65. Christa & Henk Jan
66. Ronald Westerhoff
67. Familie Wielinga
68. Guus van der Wilt
69. Familie van Witzenburg

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich online inschrijven bij de Vrienden van Dalto.

Wilt u de inschrijving liever in Word invullen en inleveren of per post versturen, klik dan linksboven op ‘Word-inschrijfformulier’.

  • Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Dalto om van zijn/haar hieronder genoemde rekening, de ingevulde jaarlijkse bijdrage aangaande de Vrienden van Dalto af te schrijven.
  • Vul hier het bedrag in van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Verzenden

    Zijn alle velden met een * ingevuld, klik dan op de knop Verzenden. Op de plaats van dit inschrijfformulier komt dan de tekst dat het formulier is verzonden. Wilt u nog een inschrijving doen, klik dan eerst op F5 om het lege formulier weer te tonen.
  • Vul de getoonde tekst in. Is de tekst niet goed leesbaar, klik dan op de twee pijltjes in het bovenste blauwe vakje voor een nieuw plaatje.

Nieuws