Aankondiging indeling jeugdteams nieuwe seizoen

We naderen het einde van het seizoen. Vanuit de TC’s zijn we  volop aan het kijken naar de teamindeling voor het volgende seizoen.  We proberen bij de teamindeling zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het is en blijft echter een ingewikkelde puzzel, waarbij we niet altijd aan ieders wensen en verwachtingen kunnen voldoen.

Om te beginnen passen wij de leeftijdsgrenzen toe die de Korfbalbond bepaalt. Verder hebben we te maken met de verplichte en gewenste teamgrootte. De E- en F-teams spelen bijvoorbeeld met  4-tallen en vanaf de D-jeugd worden dat 8-tallen. Daar voegen wij bij voorkeur nog 2 tot 4 spelers aan toe, zodat je ook reserves hebt en bij de F-jeugd een superspeler.

Binnen deze kaders maken de coördinatoren  de indeling. Daarvoor praten we met de trainers/coaches en kijken wij zelf naar wedstrijden. We wegen talent en ontwikkeling, spelniveau, spelplezier en sociale aspecten. De aandacht voor talent en ontwikkeling zijn met name  bij de A1/ A2, B1/B2, C1/C2 en D1/D2 bepalend.

Hoe worden talenten bij de A1/2, B1/2, C1/C2 en D1/D2 gekozen?
Van de meeste spelers weten we hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden, maar in een aantal gevallen nemen we nog wat extra tijd om een goede keuze te maken. Bij de teams waar we de keuze al hebben kunnen maken doen we geen selectie. Bij de teams waar we er nog niet uit zijn organiseren we een aantal selectietrainingen. Die starten naar verwachting in de week van 17 juni. Na deze trainingen maken we de definitieve keuze. De (ouders van de) kinderen die het betreft ontvangen hierover een bericht met alle benodigde informatie over selectietrainingen of trainingen om al met het nieuwe team aan de slag te gaan.

Wanneer worden opstellingen bekend?
Naar verwachting  publiceren we op 16 juni de concept-teamindelingen voor de A, B, C en D-teams. Met de E- en F-teams wachten we nog even, omdat de ervaring leert dat in die leeftijdscategorie tot kort voor de zomer vaak nog van alles verandert, bijvoorbeeld doordat er na schoolkorfbal nog nieuwe leden bijkomen.

Medio juli volgt een versie van de opstellingen waarin al veel meer vaststaat.

Heb je een vraag, neem dan contact op met één van de coördinatoren.

Namens de coördinatoren  

Bert
(bert_vanderwiel@yahoo.com)

Carla
(carla_aarsen@yahoo.com)

Edwin
(edwin.esthervankn@gmail.com)

Monique
(ammoenmonique@hotmail.com)

Wesley
(wesleydinsbach@hotmail.com)