Afronding seizoen 2021/2022

Hoe zit het einde van dit seizoen eruit?

Teamindelingen seizoen 2022/2023
De teamindelingen zijn op 8 juni gepubliceerd. Let op! Voor (in ieder geval) de F- en E-jeugd volgen de teamindelingen pas vlak voor de zomervakantie, omdat er tot die tijd mogelijk nog nieuwe aanmeldingen komen.

Eind competitie
De laatste competitiedag is op zaterdag 18 juni. Mogelijk zijn er nog een aantal inhaalwedstrijden op zaterdag 25 juni (op 25 juni vindt overigens ook het Nederlands Kampioenschap voor de jeugdteams (C1, B1 en A1) bij Dalto plaats). Daarna ziet het programma er als volgt uit. Daarbij hebben we een scheiding gemaakt tussen verschillende leeftijdsgroepen.

F-, E- en D-jeugd
De F-, E- en D-jeugd trainen na het eind van de competitie nog door in de huidige teamsamenstelling. Dat betekent dat zij nog zullen trainen op woensdag 22, vrijdag 24 en woensdag 29 juni. De F- en E-jeugd traint ook nog op vrijdag 1 juli. De D-jeugd traint dan niet vanwege het Daltokamp. In de laatste schoolweek voor de vakantie zijn er geen trainingen.

Speel je dit seizoen in de D, maar volgend seizoen in C? Lees dan verder!

C-, B- en A-jeugd en selectietrainingen
Op woensdag 22 (voor de C3, A3 en A4 is dat dinsdag 21 en voor de B2 donderdag 23 juni) en vrijdag 24 juni wordt er nog getraind in de huidige teamsamenstelling, zodat iedereen het seizoen samen leuk kan afsluiten (dit geldt niet voor de jeugdspelers die selectie doen voor de A1, A2, B1 en B2; zie hierna). Op dinsdag/woensdag 28/29 juni en dinsdag/woensdag 5/6 juli wordt er getraind in de nieuwe teamsamenstelling onder leiding van de nieuwe trainer-coaches (op vrijdag 1 juli zijn er geen trainingen vanwege het Daltokamp). Speel je dit seizoen in de D-jeugd en volgend seizoen in de C-jeugd, dan train je mee met het C-team.

De A1, A2, B1 en B2 zullen niet in huidige teams doortrainen. Voor die teams geldt namelijk een selectieperiode vanaf maandag 20 juni. De betreffende spelers worden daarover op de hoogte gesteld via de nieuwe trainer-coaches. Voor hen geldt dat zij daarbij worden geacht aanwezig te zijn.

Doordat de A1, A2, B1 en B2 al vanaf maandag 20 juni aan de slag gaan in de nieuwe (selectie)samenstelling, zullen de andere teams die in de huidige samenstelling nog een week door trainen niet compleet zijn. Trainer-coaches wordt gevraagd waar nodig samen te trainen met andere teams.

Trainingsrooster
In principe wordt uitgegaan van het huidige trainingsrooster. De Technische Commissie checkt nog of dat problemen oplevert en past zo nodig het trainingsrooster aan voor de trainingen in week van maandag 27 juni.

Senioren
De trainer-coaches van de seniorenteams (of de aanspreekpunten van de teams zonder trainer-coach) stemmen met hun aanspreekpunt binnen de Technische Commissie af of zij nog door trainen en hoe lang (uiterlijk tot en met vrijdag 8 juli). De selecties voor 1/2 en 3/4 vinden na de zomervakantie plaats.

Start seizoen 2022/2023
Voor de start van het nieuwe seizoen is onlangs een jaaragenda gepubliceerd.

Namens de Technische Commissie

Robin Meerman