Ben jij al op de hoogte?

Belangrijk om even te lezen voordat de competitie van start gaat

Per seizoen 2020/2021 zijn er een aantal spelregelwijzigingen. Het KNKV hierover:

“In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. (…) De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren.”

Spelregelwijzigingen
De volgende spelregels zijn gewijzigd:

  • Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.
  • Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is afgeschaft.
  • Voetbal (vanaf de knie naar beneden) is alleen strafbaar als het bewust/opzettelijk gebeurt. Dat is ter beoordeling van de scheidsrechter.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

Toelichting op het nemen van de strafworp
Elke speler neemt zijn eigen strafworp. Maar hoe zit dat precies? Een strafworp wordt genomen door de aanvaller die de vrije scoringskans heeft verloren, en dat is ofwel…

  • de aanvaller die op het moment van de overtreding de vrije scoringskans had of zou hebben gehad; of
  • de aanvaller die op het moment van de herhaalde overtreding de vrije scoringskans zou hebben gehad.

Als, naar de mening van de scheidsrechter, geen enkele speler een vrije scoringskans had op het moment van de herhaalde overtreding, is de speler op wie die overtreding gemaakt is de strafworpnemer.

In de specifieke situatie van een tweede overtreding tijdens het nemen van een vrije worp die resulteert in het toekennen van een strafworp, is de strafworpnemer de aanvaller die de vrije worp neemt.

Als de aanvaller die de scoringskans is ontnomen niet in staat is om de strafworp te nemen omdat hij geblesseerd is, dan heeft het aanvallende team – nadat deze geblesseerde speler is vervangen de keuze welke aanvaller de strafworp zal nemen.

Indien de speler die door de scheidsrechter is aangewezen om de strafworp te nemen, wordt gewisseld, mag het aanvallende team elke andere speler uit het aanvalsvak aanwijzen om de strafworp te nemen.

Spelregelboekje
De huidige spelregels vind je in het Spelregelboekje Korfbal 2020.

Twee scheidsrechters
Vorig seizoen is succesvol geëxperimenteerd met het fluiten van wedstrijden door twee gelijkwaardige scheidsrechters. Dit experiment wordt dit jaar uitgebreid. In de zaal zal de volledige Hoofdklasse en de Korfbal League gefloten worden met twee scheidsrechters. Op het veld de complete Ereklasse en daar waar mogelijk de Hoofdklasse. In de Hoofdklasse veld kan het dus voorkomen dat een team de ene week twee scheidsrechters heeft en de andere week een scheidsrechter met assistent-scheidsrechter.

Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met de Arbitragecommissie (arbitrage@dalto.nl) of met mij (06 10 23 81 99).

Namens de Arbitragecommissie

Robin