De B2 is goed bezig!

Een tussenstand voor Korfbalmasterz

Dit seizoen wordt van alle B-jeugd verwacht dat zij het Korfbalmasterz Spelregelbewijs halen (www.korfbalmasterz.nl). Alle B-spelers hebben hun activatiecode ontvangen. Mocht je tegen een probleem aanlopen, dan kun je altijd een berichtje sturen naar Robin (06 10 23 81 99).

De B2 is goed bezig! Vier spelers hebben het Spelregelbewijs al gehaald en de anderen zijn begonnen, welk team volgt?

Hieronder de tussenstand op dit moment.

Tussenstand 17 maart 2019