Bedankje voor alle vrijwilligers van Dalto!

Ook afgelopen seizoen is de Vrijwilligerscommissie weer druk geweest om alle actieve vrijwilligers van de club in kaart te brengen en op hun eigen wijze te bedanken. Op het moment telt de club meer dan 230 vrijwilligers. Waarvan bijna de helft meerdere vrijwilligerstaken op zich nemen.  En andere vrijwilligers ontzettend waardevol zijn omdat zij in hun eentje steeds weer hun bijzondere, soms ingewikkelde taak op zich nemen. Dalto draait op al deze vrijwilligers en we doen het met z’n allen! Omdat we het leuk vinden, graag een bijdrage leveren, belangrijk vinden én omdat het ons verbindt. Hopelijk is elke speler, trotse ouder, commissielid dan ook erg blij met deze groep vrijwilligers.

Wat zijn ook weer de vijf B’s van ons vrijwilligersbeleid die voor iedereen van onze club van toepassing zijn (als voorzitter, lid van een commissie, als speler, trotse ouder en iedereen die hart voor de vrijwilligers heeft en beseft hoe belangrijk ze zijn)?

De 5 B's

Binnenhalen:
We vragen mensen persoonlijk en gericht of ze een taak binnen Dalto willen uitvoeren. We zorgen ervoor dat iedereen een taak kan doen die bij hem of haar past.

Begeleiden:
We zorgen ervoor dat iedere vrijwilliger begeleid wordt door een begeleider/ aanspreekpunt. We zorgen voor een goede overdracht als mensen aan een nieuwe taak beginnen.

Belonen:
We waarderen de inbreng van iedere vrijwilliger en laten dit ook merken. We geven aandacht aan onze vrijwilligers in voor- en in tegenspoed, bijv. door een compliment te geven of een presentje te regelen.

Behouden:
We hebben regelmatig een gesprekje met onze vrijwilligers om te vragen hoe het met ze gaat. We vragen ze of het lukt met het uitvoeren van de taak en of ze er plezier in hebben.

Bedanken:
Als iemand stopt met een taak, dan weten we waarom dat is. We bedanken onze vrijwilligers voor wat ze gedaan hebben en bekijken samen of ze misschien een andere taak binnen Dalto willen doen.

De Vrijwilligerscommissie heeft ook zelf de 5 B’s afgelopen periode in praktijk gebracht. Bedankt David Fokker, Esther Rietdijk, Kayleigh Alblas, Annemiek Ram én Sascha van der Wilt voor jullie inzet bij de Vrijwilligerscommissie! Behouden zijn Lilian van der Linden en Heidi de Kam. Begeleiden gebeurt door de oudgedienden die de nieuwe leden van de Vrijwilligerscommissie inpraten. Belonen doen we voor de bijdrage die elk lid van onze commissie op zijn of haar eigen manier heeft. En vooral blij zijn we dat Myrte Schoenmakers, Floyd van Keulen en Michiel van Amerongen binnengehaald zijn. Binnenkort zullen zij zich nog via de website voorstellen!

Belonen, maar vooral vrijwilligers betrekken, willen wij doen tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond met traditionele pubquiz die in voorjaar 2019 zal plaatsvinden. Dus noteer de avond zodra de datum bekend wordt in je agenda en dan zien we je graag!

De Vrijwilligerscommissie

Presentje 2018