Winkelwagen (0)

0 likes

Ben’s Blog #7: Terug van weg geweest

Ben's blog - Dalto

 

Terug van weg geweest, een nieuwe blog. Een blog waarin ik jullie een inkijkje geef in weer wat achtergronden welke de bestuurstafel passeren en welke direct invloed hebben op het wel en wee van de vereniging.

Maatschappelijke discussies barsten (weer) los. Kampen voor en tegen enten, 3G, 2G, 1G, en zo verder, poldermodellen die weer leiden tot lokale poldermodellen en bondeigen protocollen, controleren op QR of niet en vrijwilligers die als boa’s te werk moeten gaan. Ik heb het al een aantal keer herhaald, maar wat zou ik blij zijn als we dit dossier, waar gemerkt en ongemerkt veel negatieve energie in gaat zitten, kunnen sluiten. En wanneer we kunnen doen wat we met zijn allen het liefste doen, namelijk verenigen en positieve energie stoppen in onze mooie club. Ik roep jullie op, om nog meer dan ooit, open te staan voor elkaars mening, naar elkaar om te blijven kijken en hoe moeilijk soms ons te houden aan de geldende maatregelen.

ALV
De impact van Corona op de vereniging hebben we inzichtelijk gemaakt tijdens de laatste ALV. Waarbij we door scherp aan de wind te varen, door loyale leden, betrokken sponsors en de inzet van een grote groep vrijwilligers de vereniging op koers hebben weten te houden. Dat heeft geresulteerd in een positief financieel resultaat. De uitdaging zit, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, op ledenwerving. Waar de levensader voor ledenwerving normaliter het schoolkorfbal is, werd die twee keer niet georganiseerd dan wel uitgesteld. We hebben dat zo goed als mogelijk opgelost met een aantal instuiven. En dat rendeert gelijk, maar het blijft werken aan werving en ook zeker aan behoud.

Met het positieve resultaat van het afgelopen seizoen heeft het bestuur, met instemming van de ALV besloten om meerjarig te investeren in breedtesport. Dit hebben we gedaan door een aantal bestedingsreserves aan te leggen waaruit we gaan investeren in: opleiding van nieuwe en bestaande trainers, ledenwerving en communicatie. Daarnaast hebben we (vooralsnog) eenmalig besloten om dit seizoen extra te investeren in topsport. Dit doen we, omdat er helaas een versterkte degradatieregeling wordt toegepast vanuit het KNKV op de KL, waarbij deze wordt teruggebracht naar tien ploegen, waar het dit seizoen 12 is.

Korfbal League
Een versterkte degradatie dus, terwijl het plan van het KNKV is om op termijn uit te breiden naar 12 ploegen. In een eerdere blog heb ik al gememoreerd dat we geen voorstander zijn van die tijdelijke inkrimping van de KL en niet, omdat we alleen naar de belangen van Dalto kijken, maar het belang van de KL in de breedte. Een breder platform zorgt voor meer onderlinge concurrentie en meer zichtbaarheid van de sport. Dit seizoen gaan we van start in twee poules van zes met daarna een winnaar- en een verliezerspoule. Dit betekent dus, wanneer we het seizoen ‘22/’23 daarin meenemen, dat er drie seizoenen op rij geen eenduidigheid is geweest in de competitieopzet. Ik vertel uit ervaring, dat dit niet meewerkt in je herkenbaarheid naar buiten, laat staan in de onderhandelingen met broadcasters. Die laatste zijn namelijk op zoek naar: makkelijk te volgen sporten, courante tijdstippen en een duidelijke competitieopzet die een aantal jaren vaststaat, maar helaas. Er is anders besloten en daarmee moeten we het doen…

Belang voor Dalto is om te handhaven in de KL, want daarmee hangen navenant ook een groot deel van de inkomsten samen die ervoor zorgen dat we ook breedtesport kunnen faciliteren. Zo is hoofdsponsor Klaverblad, met wie wij een loyale sponsor hebben, ook verantwoordelijk voor het feit dat we de contributie al drie jaar niet hebben verhoogd, en er uniforme kleding is voor de hele vereniging (in samenwerking met Erima), welke elke vier jaar wordt vervangen. Dit is maar een van de vele voorbeelden aan de sponsorkant, maar denk ook aan recettes in normale tijden en de ontwikkeling die plaatsvindt via het livestreamplatform welke we als KL-clubs op poten hebben gezet in samenwerking met het KNKV en Eyecons om extra inkomsten te genereren. Dit seizoen zullen we daar de eerste vruchten van plukken.

Wat mij betreft kijken wij altijd omhoog en nooit naar beneden en daar hebben we gezien onze voorbereiding alle recht toe, lijkt me! Zaterdag een uitwedstrijd tegen KZ en dan gaan we zien waar we staan! En een week later, in een dan nog leeg Hoenderdaal tegen Fortuna. Om jullie op te warmen volgt er later deze week een aangepaste editie van Dalto Inside, waarbij we vooruitblikken op dit seizoen. Ga als het straks mogelijk is vol achter ons vlaggenschip staan!

Maarn
Jullie hebben het voorbij zien komen. We zullen een aantal trainingen en wedstrijden in Maarn spelen. Dit is tot een minimum beperkt, want uitgangspunt van het bestuur is dat iedereen in Driebergen moet kunnen spelen en trainen. Helaas zijn we op dat gebied niet volledig in control en moeten we te alle tijde in overleg met gemeente, exploitanten en collega verenigingen om tot een optimale invulling te komen van de beperkte zaalcapaciteit op de Heuvelrug en specifiek in dorpskern Driebergen – Rijsenburg.

Alle partijen zitten daar heel positief en meewerkend in, maar het is wel geven en nemen en bij de te nemen stappen gaan we niet over één nacht ijs, zoals we ook op de ALV uiteen hebben gezet. Waar ik me als voorzitter aangesproken voel is dat de communicatie naar de desbetreffende teams beter had gemoeten. Excuses daarvoor. Zoals eenieder van jullie weet sta ik tot jullie beschikking en ben ik te allen tijde beschikbaar om meer achtergrond te geven over gemaakte keuzes.

Beleidsplan 2022-2026
We zijn, nu nog, op de achtergrond bezig met de eerste aanzet voor een beleidsplan, waarbij wij jullie graag laten aanhaken in de volgende fase om met ons mee te denken. De exercitie die wij (Heidi en ondergetekende) op dit moment aan het doen zijn, is het evalueren van de afgelopen twee beleidstermijnen door middel van de stoplicht methodiek. Vanuit onder andere die input zijn we een SWOT-analyse aan het opstellen die moet leiden tot een eerste discussie/inbrengavond.

We gaan voor deze volgende fase gericht mensen benaderen vanuit alle lagen en invalshoeken binnen de vereniging. Het kan zijn dat we daarbij jou over het hoofd zien. Als je jezelf aangesproken voelt, meld je dan alvast bij Heidi en denk mee! Doel is om op de ALV, eind juni het beleidsplan voor te leggen aan de vergadering en dan ook de doorvertaling te hebben gemaakt naar de essentiële commissies, zodat hij niet in de strategie blijft hangen, maar ook wordt vertaald op tactisch en operationeel niveau.

Bestuurssamenstelling
Rest mij jullie op te roepen, om wanneer je structureel inbreng wil geven, je aan te melden voor een positie in het bestuur, waarbij we kijken naar een voor jou passend takenpakket! Wil je meer informatie, neem dan vooral contact op met een van de zittende bestuursleden. Op dit moment zoeken we versterking op de beleidsterreinen: Technische commissie, financieel en secretariaat.

Houd vol en tot snel!

#forzadalto

Ben Mansvelder
Voorzitter Dalto/Klaverblad Verzekeringen

Gerelateerde nieuwsberichten

Blog van de voorzitter

12 likes

Zaterdag is de mooiste dag van de week

13 likes

Ben’s blog: een korte update!

9 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog: verkorte versie van een hoop ontwikkelingen

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s blog: bij Dalto kun je altijd sporten, altijd!

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #9 “Kort” bijpraten

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #8: Bijpraten over zaken die spelen

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s Blog #7: Terug van weg geweest

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #6

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #5

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #4

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #3

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #2

0 likes

Dalto, Ben's blog
Blog van de voorzitter #1

0 likes

Dalto, Ben's blog
Ben’s blog: “Winnen op alle vlakken.”

0 likes