• Bestuur

Bestuur

We hebben gekozen voor een klein bestuur dat zich bezighoudt met het beleid en de strategie voor de langere termijn. De uitvoering van het beleid en allerlei taken ligt bij commissies en coördinatoren en natuurlijk al die vrijwilligers. De commissies werken zelfstandig binnen de kaders, zij weten de weg binnen de vereniging. Zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden. Binnen het bestuur moet het overzicht zijn en wordt de rode lijn (het beleid) in de gaten gehouden.

Marion Bosga, bestuurslid Dalto

Voorzitter

Marion Bosga

06 – 81 62 71 28
voorzitter@dalto.nl

Georgette Oskamp - bestuurslid Dalto

Secretaris

Georgette Oskamp

06 – 15 43 11 36
secretaris@dalto.nl

Bestuurslid Dalto Rolf Lanting

Penningmeester

Rolf Lanting

06 – 51 19 22 35
penningmeester@dalto.nl

Ben Mansvelder

Fondsenwerving & PR

Ben Mansvelder

06 – 12 45 07 27
sponsoring@dalto.nl

Douwe de Vries - Bestuurslid Technische Zaken

Technische Zaken

Douwe de Vries

douwetdevries@gmail.com


Verdeling van taken/aanspreekpunt

Voorzitter (Marion):
SokD, arbitrage (inclusief korfbalmasterz), vrijwilligerszaken, Daltokamp, vertrouwenspersoon, commissie van beroep;

Penningmeester (Rolf):
financiën, contributie-administratie;

Secretaris (Georgette):
webteam, ledenadministratie, facilitaire zaken (kantine en materiaal), schoolkorfbal, commissie ledenwerving en -behoud, activiteitencommissie (inclusief einddag), jeugdcommissie (inclusief fandag);

Korfbalzaken (Douwe):
TC (inclusief wedstrijdsecretariaat), commissie speciaal-korfbal, coördinatie oefenwedstrijden, roostermakers, hoofdklassecrew, medische commissie;

Fondsenwerving & PR (Ben):
sponsoringcommissie, PR, Grote Clubactie, Vrienden van Dalto, D-side, webshop.


Het beleid

Het huidige beleidsplan loopt van 2014 tot en met 2018. Vanuit dit beleidsplan zijn 6 focuspunten benoemd: Deze punten komen in de vergaderingen en in de ALV met regelmaat aan de orde.

  • Dalto Cultuur: binnen Dalto is er niet één ‘’baas’’, maar met elkaar zoeken we dezelfde richting, gebaseerd op verbinding en samenwerking, ambitie en persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Groei: ledenbehoud en actieve ledenwerving.
  • Topkorfbal: sportieve prestaties blijven belangrijk, wel passend binnen de clubcultuur.
  • Accommodatie: met een nieuwe kantine en de nieuwe velden klaar voor de toekomst.
  • Fondsenwerving en PR. Topsport is verweven met PR, Sponsoring en netwerken.
  • Vrijwilligers dragen de vereniging. Samen met de leden zijn zij de vereniging.

Meer weten of het beleidsplan ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@dalto.nl.


Aftredingsschema

Bestuurslid Functie Startdatum Herkiesbaar of aftredend
Marion Bosga voorzitter 27-11-2017 27-11-2021
Georgette Oskamp secretaris 27-11-2017 27-11-2021
Rolf Lanting penningmeester 27-11-2017 27-11-2021
Ben Mansvelder fondsenwerving & PR 01-07-2015 30-06-2019
Douwe de Vries technische zaken 21-06-2018 21-06-2020