• Bestuur

We hebben gekozen voor een klein bestuur dat zich bezighoudt met het beleid en de strategie voor de langere termijn. De uitvoering van het beleid en allerlei taken ligt bij commissies en coördinatoren en natuurlijk al die vrijwilligers. De commissies werken zelfstandig binnen de kaders, zij weten de weg binnen de vereniging. Zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden. Binnen het bestuur moet het overzicht zijn en wordt de rode lijn (het beleid) in de gaten gehouden.


Ben PR-cie Dalto

Voorzitter,
Fondsenwerving & PR

Ben Mansvelder

06 – 12 45 07 27
voorzitter@dalto.nl  /  sponsoring@dalto.nl

Rosemarie Wielinga Daltobestuur Penningmeester

Penningmeester

Rosemarie Wielinga
penningmeester@dalto.nl

Heidi De Kam bestuur Dalto

Verenigingszaken

Heidi de Kam

Wendy Kroes Daltobestuur Korfbalzaken

Korfbalzaken

Wendy Kroes

Vraagteken

Vacature bestuurslid &
secretariaat


Verdeling van taken/aanspreekpunt

Voorzitter – Ben

 • SokD
 • Sponsorcommissie
 • Politiek
 • PR (landelijk)
 • D-Side
 • Webshop
 • De Vrienden van Dalto
 • VCommissie van Beroep
Vacature

 • Secretariaat
 • Ledenadministratie
 • Medische commissie
 • Vertrouwenspersoon (0681627128
Penningmeester – Rosemarie

 • Financiën
 • Contributie-administratie
 • Arbitrage (inclusief Korfbalmasterz)
 • Facilitaire zaken (clubhuis en materiaal)
 • Kantinecommissie
 • Korfbal League Crew
Verenigingszaken Heidi

 • Ledenwerving en -behoud
 • Activiteitencommissie (inclusief Einddag)
 • Jeugdcommissie (inclusief Fandag)
 • Vrijwilligerscommissie
 • Schoolkorfbal
 • Daltokamp
 • PR (Driebergen)
 • Webteam
Korfbalzaken Wendy

 • TC
 • Wedstrijdsecretariaten
 • Commissie Speciaal Korfbal
 • Coördinatie oefenwedstrijden

Het beleid

Het beleid

Het huidige beleidsplan loopt van 2018-2022. Vanuit het doel “Samen groeien naar de top vanuit plezier, passie en ambitie” zijn zes randvoorwaarden benoemd om dit doel te bereiken.

Deze randvoorwaarden zijn:

1.      Gekwalificeerd korfbalkader voor alle korfbalniveaus
2.      Bloeiend verenigingsleven en een sterke verenigingsstructuur
3.      Anticiperen op ledengroei
4.      Financiële middelen
5.      Geschikte accommodatie
6.      Topsportklimaat

Het beleidsplan kunt u hier downloaden

Het beleidsplan kunt u hier downloaden


Aftredingsschema

Bestuurslid Functie Startdatum Termijn Herkiesbaar of aftredend
Ben Mansvelder voorzitter 03-07-2019 2e 03-07-2023
Rosemarie Wielinga penningmeester 30-06-2022 1e 30-06-2026
Heidi de Kam verenigingszaken 10-12-2020 1e 10-12-2024
Wendy Kroes-Doorn korfbalzaken 30-06-2022 1e 30-06-2026
Vacature secretariaat

Nieuws van het bestuur

Dalto, Ben's blog
/door

Blog van de voorzitter #6

Onze voorzitter over de organisatie van het pilot-event, de voorbereidingen van de jeugdinstuif van komende woensdag en een aantal punten uit het overleg met het KNKV.
Dalto, Ben's blog
/door

Blog van de voorzitter #3

Over corona, publiek of niet, D-side 25 jaar, livestream en spreiding van wedstrijden, Dalto inside én een primeurtje en ook onze financiën.