• Bestuur

Bestuur

We hebben gekozen voor een klein bestuur dat zich bezighoudt met het beleid en de strategie voor de langere termijn. De uitvoering van het beleid en allerlei taken ligt bij commissies en coördinatoren en natuurlijk al die vrijwilligers. De commissies werken zelfstandig binnen de kaders, zij weten de weg binnen de vereniging. Zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden. Binnen het bestuur moet het overzicht zijn en wordt de rode lijn (het beleid) in de gaten gehouden.

Paul van de Griendt

Voorzitter

Paul van de Griendt

06 – 27 03 81 89
voorzitter@dalto.nl

Marion Bosga, bestuurslid Dalto

vice-voorzitter

Marion Bosga

06-81 62 71 28

Georgette Oskamp - bestuurslid Dalto

Secretaris

Georgette Oskamp

06 – 15 43 11 36
secretaris@dalto.nl

Ronald Bekkering

Penningmeester

Ronald Bekkering

06 – 21 21 60 69
penningmeester@dalto.nl

Bestuurslid Dalto Rolf Lanting

vice-penningmeester

Rolf Lanting

06-51 19 22 35
rolf.lanting@gmail.com

Ben Mansvelder

Fondsenwerving & PR

Ben Mansvelder

06 – 12 45 07 27
sponsoring@dalto.nl

Douwe de Vries - Bestuurslid Technische Zaken

Technische Zaken

Douwe de Vries

douwetdevries@gmail.com


Verdeling van taken/aanspreekpunt

Volgt nog


Het beleid

Het huidige beleidsplan loopt van 2014 tot en met 2018. Vanuit dit beleidsplan zijn 6 focuspunten benoemd: Deze punten komen in de vergaderingen en in de ALV met regelmaat aan de orde.

  • Dalto Cultuur: binnen Dalto is er niet één ‘’baas’’, maar met elkaar zoeken we dezelfde richting, gebaseerd op verbinding en samenwerking, ambitie en persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Groei: ledenbehoud en actieve ledenwerving.
  • Topkorfbal: sportieve prestaties blijven belangrijk, wel passend binnen de clubcultuur.
  • Accommodatie: met een nieuwe kantine en de nieuwe velden klaar voor de toekomst.
  • Fondsenwerving en PR. Topsport is verweven met PR, Sponsoring en netwerken.
  • Vrijwilligers dragen de vereniging. Samen met de leden zijn zij de vereniging.

Meer weten of het beleidsplan ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@dalto.nl.


Aftredingsschema

Bestuurslid Functie Startdatum Herkiesbaar of aftredend
Paul van de Griendt voorzitter 14-6-2010 | 30-6-2014 30-6-2018
Georgette Oskamp secretaris 27-11-2017 27-11-2021
Rolf Lanting vice-penningmeester 27-11-2017 27-11-2021
Ronald Bekkering penningmeester 1-7-2013 30-6-2017
Ben Mansvelder fondsenwerving & PR 1-7-2015 30-6-2019