• Bestuur

We hebben gekozen voor een klein bestuur dat zich bezighoudt met het beleid en de strategie voor de langere termijn. De uitvoering van het beleid en allerlei taken ligt bij commissies en coördinatoren en natuurlijk al die vrijwilligers. De commissies werken zelfstandig binnen de kaders, zij weten de weg binnen de vereniging. Zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden. Binnen het bestuur moet het overzicht zijn en wordt de rode lijn (het beleid) in de gaten gehouden.


Voorzitter Dalto, Ben Mansvelder

Voorzitter,
Fondsenwerving & PR

Ben Mansvelder

06 – 12 45 07 27
voorzitter@dalto.nl  /  sponsoring@dalto.nl

Marion Bosga, bestuurslid Dalto

Vicevoorzitter en
secretariaat

Marion Bosga

06 – 81 62 71 28
vicevoorzitter@dalto.nl

Rosemarie Wielinga - Daltosite

Penningmeester (a.i.)

Rosemarie Wielinga
penningmeester@dalto.nl

Heidi De Kam Bestuur Dalto

Verenigingszaken

Heidi van de Kam

Wendy Kroes Daltobestuur Korfbalzaken

Korfbalzaken (a.i.)

Wendy Kroes


Verdeling van taken/aanspreekpunt

Voorzitter
Ben
 • SokD
 • Sponsorcommissie
 • Politiek
 • PR (landelijk)
 • D-Side
 • Webshop
 • De Vrienden
 • Commissie van Beroep
Vicevoorzitter
Marion
 • Secretariaat
 • Ledenadministratie
 • Webteam
 • Hoofdklassecrew
 • Medische commissie
 • Vertrouwenspersoon
Penningmeester
Rosemarie
 • Financiën
 • Contributie-administratie
 • Arbitrage (inclusief Korfbalmasterz)
 • Facilitaire zaken (clubhuis en materiaal)
 • Kantinecommissie
Verenigingszaken
Heidi
 • Ledenwerving en -behoud
 • Activiteitencommissie (inclusief Einddag)
 • Jeugdcommissie (inclusief Fandag)
 • Vrijwilligerscommissie
 • Schoolkorfbal
 • Daltokamp
 • PR (Driebergen)
Korfbalzaken
Wendy
 • TC
 • Wedstrijdsecretariaten
 • Commissie Speciaal Korfbal
 • Coördinatie oefenwedstrijden

Het beleid

Het huidige beleidsplan loopt van 2018-2022. Vanuit het doel “Samen groeien naar de top vanuit plezier, passie en ambitie” zijn zes randvoorwaarden benoemd om dit doel te bereiken.

Deze randvoorwaarden zijn:

1.      Gekwalificeerd korfbalkader voor alle korfbalniveaus
2.      Bloeiend verenigingsleven en een sterke verenigingsstructuur
3.      Anticiperen op ledengroei
4.      Financiële middelen
5.      Geschikte accommodatie
6.      Topsportklimaat

Het beleidsplan kunt u hier downloaden


Aftredingsschema

Bestuurslid Functie Startdatum Termijn Herkiesbaar of aftredend
Ben Mansvelder voorzitter 03-07-2019 2e 03-07-2023
Marion Bosga vicevx.+secretariaat 27-11-2021 2e najaar 2022 aftredend
Rosemarie Wielinga penningmeester 30-06-2022 1e 30-06-2026
Heidi de Kam verenigingszaken 10-12-2020 1e 10-12-2024
Wendy Kroes-Doorn korfbalzaken 10-12-2020 1e 30-06-2026

Nieuws van het bestuur

Dalto, Ben's blog
/door

Blog van de voorzitter #6

Onze voorzitter over de organisatie van het pilot-event, de voorbereidingen van de jeugdinstuif van komende woensdag en een aantal punten uit het overleg met het KNKV.
Heidi de Kam - Dalto
/door

Overstap

Heidi kennen we natuurlijk allemaal al, maar nu zij beschikbaar is voor het bestuur stelt zij zich graag nog even voor.
Dalto, Ben's blog
/door

Blog van de voorzitter #3

Over corona, publiek of niet, D-side 25 jaar, livestream en spreiding van wedstrijden, Dalto inside én een primeurtje en ook onze financiën.