• Bestuur

We hebben gekozen voor een klein bestuur dat zich bezighoudt met het beleid en de strategie voor de langere termijn. De uitvoering van het beleid en allerlei taken ligt bij commissies en coördinatoren en natuurlijk al die vrijwilligers. De commissies werken zelfstandig binnen de kaders, zij weten de weg binnen de vereniging. Zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij een van de bestuursleden. Binnen het bestuur moet het overzicht zijn en wordt de rode lijn (het beleid) in de gaten gehouden.


Voorzitter Dalto, Ben Mansvelder

Voorzitter,
Fondsenwerving & PR

Ben Mansvelder

06 – 12 45 07 27
voorzitter@dalto.nl  /  sponsoring@dalto.nl

Marion Bosga, bestuurslid Dalto

Vicevoorzitter en
secretariaat

Marion Bosga

06 – 81 62 71 28
vicevoorzitter@dalto.nl

Bestuurslid Dalto Rolf Lanting

Penningmeester

Rolf Lanting

06 – 51 19 22 35
penningmeester@dalto.nl

Technische Zaken

vacant

Douwe de Vries - Bestuurslid Technische Zaken

Adviseur Technische Zaken

Douwe de Vries

douwetdevries@gmail.com


Verdeling van taken/aanspreekpunt

Voorzitter + Fondsenwerving & PR
Ben
 • Sponsorcommissie
 • PR
 • Grote Clubactie
 • Vrienden van Dalto
 • D-Side
 • Webshop
Vicevoorzitter en secretariaat
Marion
 • SoKD
 • Arbitrage (inclusief Korfbalmasterz)
 • Vrijwilligerszaken
 • Daltokamp
 • Vertrouwenspersoon
 • Commissie van Beroep
Penningmeester
Rolf
 • Financiën
 • Contributie-administratie
Secretariaat
 • Webteam
 • Ledenadministratie
 • Facilitaire zaken (clubhuis en materiaal)
 • Schoolkorfbal
 • Commissie ledenwerving en -behoud
 • Activiteitencommissie (inclusief Einddag)
 • Jeugdcommissie (inclusief Fandag)
Korfbalzaken
Vacant / Douwe
 • TC (inclusief wedstrijdsecretariaat)
 • Commissie Speciaal Korfbal
 • Coördinatie oefenwedstrijden
 • Roostermakers
 • Hoofdklassecrew
 • Medische commissie

Het beleid

Het huidige beleidsplan loopt van 2018-2022. Vanuit het doel “Samen groeien naar de top vanuit plezier, passie en ambitie” zijn zes randvoorwaarden benoemd om dit doel te bereiken.

Deze randvoorwaarden zijn:

1.      Gekwalificeerd korfbalkader voor alle korfbalniveaus
2.      Bloeiend verenigingsleven en een sterke verenigingsstructuur
3.      Anticiperen op ledengroei
4.      Financiële middelen
5.      Geschikte accommodatie
6.      Topsportklimaat

Het beleidsplan kunt u hier downloaden


Aftredingsschema

Bestuurslid Functie Startdatum Herkiesbaar of aftredend
Marion Bosga voorzitter 27-11-2017 27-11-2021
Vacant secretaris 27-11-2017 27-11-2021
Rolf Lanting penningmeester 27-11-2017 27-11-2021
Ben Mansvelder fondsenwerving & PR 03-07-2019 03-07-2023
Douwe de Vries technische zaken 21-06-2018 21-06-2020

Nieuws van het bestuur

Dalto, Ben's blog
/door

Blog van de voorzitter #3

Over corona, publiek of niet, D-side 25 jaar, livestream en spreiding van wedstrijden, Dalto inside én een primeurtje en ook onze financiën.