Betaling veiling-items

Wij bedanken alle sponsors en alle bieders op de gekozen items.
Willen jullie zo vriendelijk zijn om de genoemde bedragen binnen 14 dagen na de veilingdatum (dat was 29 juni 2019) over te maken op:

IBAN-nummer NL38 INGB 0002069219 t.n.v. ckv Dalto te Driebergen
o.v.v. bijdrage veiling XXX

Opbrengst Dalto-veiling 2019

Sponsorcommissie Dalto/Klaverblad Verzekeringen