Buurtsportcoach bij Dalto

Ilse Teune, Buurtsportcoach DaltoIlse Teune, buurtsportcoach Dalto

Vanuit de gemeente is er (tijdelijk) geld toegekend aan Dalto om het beleid van Dalto verder vorm te geven. Ilse Teune is daarom als clubkadercoach aan Dalto gekoppeld per september 2020. Ilse Teune zal de TC ondersteunen door te kijken bij de trainingen en aan de trainers tips en tops te geven. Je kunt haar bevragen op nieuwe oefenstof. Je kunt haar vragen mee te denken over het werven en behouden van nieuwe leden. Zij is de vertaler tussen beleid en praktijk. Vanuit al deze praktische vragen en toepassing adviseert ze de TC op het toekomstig beleid en vertaalt dit beleid naar het veld.

Ilse stelt zichzelf nog voor. Je treft haar de komende weken op allerlei trainings- en wedstrijddagen, omdat wij (Marleen en Anke) haar gevraagd hebben om onze ideeën rondom de opzet van de TC te toetsen en ideeën voor de toekomst te verzamelen. Dat doen we op basis van korte gesprekjes, maar ook op basis van een online enquête. Ilse zal beide acties uitzetten. Je treft haar dus ongetwijfeld binnenkort op de club!