Winkelwagen (0)

Concept teamindeling 2023/2024

Let op de toelichting bij de concept teamindeling!

Algemene toelichting
De concept-teamindeling voor seizoen 2023/2024 zijn bekend. Let op! Het gaat om een concept, er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Bij de diverse jaarlagen staan opmerkingen vermeld specifiek voor bepaalde teams. Heb je een vraag of opmerking over de teamindelingen, neem dan contact op met de Technische Commissie. Dat kan alleen schriftelijk via tc@dalto.nl en vóór vrijdag 9 juni 2023 20.00 uur. We zullen alle opmerkingen en vragen bespreken in onze vergadering van maandag 12 juni 2023. Daarna zal een terugkoppeling volgen. Na maandag 12 juni volgt een update van de teamindelingen. Daar kan dan weer op gereageerd worden.

Uitgangspunt
De eerste jeugdteams spelen in de Hoofdklasse. Hier is voor gekozen omdat de vereniging graag wil dat alle jeugdspelers spelplezier beleven en uitdagende trainingen en wedstrijden aangeboden krijgen. Daarvoor is het noodzakelijk om diverse competitieniveaus aan te bieden, waaronder Hoofdklasse. Vanaf de B-jeugd komt daar bij dat het belangrijk is om Hoofdklasse te spelen voor de ontwikkeling van spelers die door kunnen stromen naar de selectie. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de teamindelingen. Bij de D1 en C1 worden gelet op de leeftijd nog geen selectietrainingen gehouden, dat doen we pas vanaf de B1/B2.

Bij het maken van de teamindelingen wordt in eerste instantie rekening gehouden met de leeftijd, omdat we gebonden zijn aan de regels van het KNKV daarover. Verder wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau van de competitie waarin de teams uitkomen, gekeken naar de korfbalontwikkeling, betrokkenheid en inzet, vriendjes/vriendinnetjes, ideale verdeling van eerste en tweedejaars spelers en minimale  en maximale grootte van het team. De indelingen van de tweede teams hebben een relatie met onze wens om de eerste jeugdteams in de Hoofdklasse te laten spelen. We voegen in deze teams ‘eerstejaars’ kinderen toe waarvan we denken dat ze het jaar daarna in de Hoofdklasse kunnen spelen.

Selectie(procedure)
Voor de B1/B2 en A1/A2 is er een selectieprocedure. Spelers worden hier via de trainer-coaches over geïnformeerd. Voor de zomer zal deze selectieprocedure zijn afgerond en tegelijkertijd geldt voor deze teams dat er sprake is van een ‘doorlopende selectie’. Dit houdt in dat er gedurende het seizoen wijzigingen in de teamindelingen kunnen plaatsvinden. In ieder geval bij het begin van de eerste veldhelft en bij de overgang van veld naar zaal zullen de trainer-coaches en de Technische Commissie bekijken of het nodig is om te selecteren. Spelers worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Toelichting senioren
De eerste selectie (S1/2) zal volgend seizoen elf om elf gaan spelen. De eventuele afvallers van de eerste selectie sluiten aan bij S3. Verder is van belang dat het huidige S5 volgend seizoen S4 wordt, S6 wordt S5, S7 wordt S6, er komt een nieuw S7 met overkomende junioren en S8 blijft hetzelfde.

Toelichting junioren/A-jeugd
Spelers die bij de selectie A1/A2 staan horen via de trainer-coaches hoe het selectieproces eruitziet. De Technische Commissie kijkt altijd mee bij de selecties. De A3 wordt aangevuld met spelers die afvallen van de selectie A1/A2.

Toelichting B-jeugd
Bij de B-jeugd is er sprake van een scheve verdeling van dames en heren. Het streven is om de B1 5 om 5 te laten spelen en hier vindt nog een selectie plaats. De andere B-teams hebben hierdoor beide 7 dames. Meer informatie over het selectieproces bij de B1/B2 volgt via de trainer-coaches. De Technische Commissie kijkt altijd mee bij de selecties.

Toelichting C-jeugd
Er vinden voor de C1 geen selectietrainingen plaats. Deze komt tot stand in overleg met trainers/coaches en het meekijken van de Technische Commissie. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams. Er zijn wel meer dames dan heren, maar bij de C3 en C4 mogen meisjes ook als jongen spelen. De C1/C2 is op dit moment samengevoegd omdat de definitieve keuzes nog moeten worden gemaakt. De C1 speelt Hoofdklasse en in tegenstelling tot het huidige seizoen gaat de C2 wedstrijdkorfbal (dat is doorgaans een iets hoger niveau met net wat andere regels) spelen. De keuzes die we hebben gemaakt voor de samenstelling van de C1/C2 hebben te maken met deze keuze voor wedstrijdkorfbal in combinatie met de eerdergenoemde uitgangspunten. De indeling van de C1/C2 heeft invloed heeft op de samenstelling van de C3/4/5, in relatie tot bijvoorbeeld sociale contacten. Daarom publiceren we deze indeling als we de C1/C2 weten.

Toelichting D-jeugd
Bij de D-jeugd is er sprake van een scheve verdeling van dames en heren. Hierdoor komt er een damesteam. Er vinden voor de D1 geen selectietrainingen plaats, deze opstelling komt tot stand in overleg met trainers/coaches en het meekijken van de Technische Commissie. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams. De D1/D2 is op dit moment samengevoegd omdat de definitieve keuzes nog moeten worden gemaakt. Bij de D-jeugd speelt de D1 Hoofdklasse (dat is een hoger niveau met net wat andere regels dan bij de andere D-teams) en alle andere teams spelen breedtekorfbal. Er zijn in de D-jeugd geen andere wedstrijdklasses anders dan Hoofdklasse en breedtekorfbal. Bij de D-jeugd overwegen we nog een team van 5 kinderen te maken, zij spelen dan net als bij de E en F monokorfbal (vier tegen vier). Deze keuze maken we alleen als we denken dat de teamsamenstellingen anders te groot of te klein zijn. We willen graag dat alle kinderen zoveel mogelijk kunnen spelen, omdat we denken dat iedereen daar het meest van leert. Net als bij de C-jeugd, geldt dat de indeling van de D1/D2 invloed heeft op de samenstelling van de D3/4/5, in relatie tot sociale contacten. Daarom maken we deze indeling bekend als we de D1/D2 weten.

Toelichting E/F-jeugd
We hebben nog geen teamindelingen gemaakt voor de F- en E-jeugd. Dat doen we kort voor de zomervakantie. We hopen nog op veel nieuwe leden naar aanleiding van de instuif en het schoolkorfbaltoernooi. Een definitieve indeling voor de eerste helft veld is daarom makkelijker te maken als we deze informatie hebben. Bij de E- en F- jeugd zullen we zoveel mogelijk samenstellen op basis van spelbeleving en vriendjes/vriendinnetjes. Dit uiteraard ten behoeve van maximaal spelplezier voor iedereen.

Afronding huidige seizoen
Voor de afronding van het huidige seizoen verwijzen wij graag naar de jaaragenda. Meer informatie over de afronding van het huidige seizoen delen we na maandag 12 juni.

Trainer-coaches
We zijn blij met het grote aantal trainer-coaches die zich volgend seizoen weer voor onze teams inzetten. Zoals jullie in de updates hebben kunnen lezen, is een deel van de teams voorzien van een trainer-coach. Voor de teams waarbij nog geen trainer-coach staat vermeld, geldt dat we voor alle teams op dit moment nog gesprekken hebben lopen met potentiële trainer-coaches. Houd hiervoor de updates op de website in de gaten.

Bij sommige teams staat één trainer-coach, bij de meeste teams twee en bij sommige teams zelfs drie. Dat er bij sommige teams drie trainer-coaches staan, heeft ermee te maken dat we bepaalde trainer-coaches willen opleiden (zodat die in de toekomst zelf een team kunnen begeleiden). Daarnaast heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van de trainer-coaches, sommigen zijn alleen op een bepaalde dag beschikbaar en ontlasten zo de andere trainer-coaches.

Mocht je iets als trainer-coach iets kunnen betekenen, neem vooral contact met ons op. Hoewel we voor alle teams op zoek zijn naar een vaste trainer en/of coach, kan ook een kleine bijdrage het verschil maken. Zo kun je denken aan een bepaalde periode (bijvoorbeeld een blok van vier weken of alleen de eerste veldhelft), een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dinsdag/woensdag of donderdag/vrijdag training of de wedstrijd op zaterdag) of elke andere denkbare indeling.

De concept teamindeling voor seizoen 2023/2024 vind je via Competitie – Teamindelingen.

De Technische Commissie

Ander nieuws

Er is een nieuw bericht geplaatst

4 likes

Update Technische Commissie

3 likes

Trainerscafé over terug- en vooruitblikken op een seizoen

2 likes

NK Veldkorfbal op 22 juni 2024, hulp gevraagd!

1 likes