Winkelwagen (0)

7 likes

Concept teamindeling 2024/2025

De concept teamindeling voor seizoen 2024/2025 is bekend.

Let op! Het gaat om een concept, er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Bij de diverse jaarlagen staan opmerkingen vermeld specifiek voor bepaalde teams.

Uitgangspunt
De eerste jeugdteams spelen in de Hoofdklasse. Daarvoor is gekozen omdat de vereniging graag wil dat alle jeugdspelers spelplezier beleven en uitdagende trainingen krijgen en wedstrijden kunnen spelen. Daarvoor is het noodzakelijk om diverse competitieniveaus aan te bieden, waaronder Hoofdklasse. Vanaf de B-jeugd komt daarbij dat het belangrijk is om Hoofdklasse te spelen voor de ontwikkeling van spelers die door kunnen stromen naar de selectie. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de teamindelingen. Bij de D1 en C1 worden gelet op de leeftijd nog geen selectietrainingen gehouden, dat doen we pas vanaf de B1/B2.

Bij het maken van de teamindelingen wordt in eerste instantie rekening gehouden met de leeftijd, omdat we gebonden zijn aan de regels van het KNKV daarover. Verder wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau van de competitie waarin de teams uitkomen, gekeken naar de korfbalontwikkeling, betrokkenheid en inzet, vriendjes/vriendinnetjes, ideale verdeling van eerste en tweedejaars spelers en minimale en maximale grootte van het team. De indelingen van de tweede teams hebben een relatie met onze wens om de eerste jeugdteams in de Hoofdklasse te laten spelen. We voegen in deze teams ‘eerstejaars’ kinderen toe waarvan we denken dat ze het jaar daarna in de Hoofdklasse kunnen spelen.

Selectie(procedure)
Voor de B1/B2 en S3 is er een selectieprocedure. Spelers worden via de trainer-coaches hierover geïnformeerd. Voor de zomer is de selectieprocedure voor de B1/B2 afgerond. De selectieprocedure voor S3 vindt plaats na de zomer. Bij de A1/A2 zal er dit seizoen geen selectieprocedure zijn. Wie in de A1 en wie in de A2 speelt, wordt maandag 24 juni bekendgemaakt tijdens de eerste training. Dit heeft ermee te maken dat de trainer-coaches alle spelers die in aanmerking komen voor deze teams gedurende het seizoen hebben gezien en dat zij een goed beeld hebben van iedereen.

Voor de B1/B2, A1/A2 en S1, 2 en 3 geldt dat er sprake is van een ‘doorlopende selectie’. Dit houdt in dat er gedurende het seizoen nog wijzigingen in de teamindeling kunnen plaatsvinden. In ieder geval bij het begin van de eerste veldhelft en bij de overgang van veld naar zaal zullen de trainer-coaches en de Technische Commissie bekijken of het nodig is om te selecteren. Spelers worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Toelichting senioren
De selectie (Dalto 1/2) zal volgend seizoen tien om tien gaan spelen. Het veldseizoen start de selectie nog met elf om elf en voordat de zaalcompetitie start, zal de selectie teruggebracht worden naar tien om tien. Op dat moment komen er in beginsel (tenzij er blessures e.d. zijn) spelers terug naar S3. In S3 wordt er zes om zes gepeeld. Een mogelijke afvaller bij de dames zal in S4 komen te spelen. Bij S4 tot en met S8, zijn er een paar kleine wijzigingen, zo komen er een paar junioren over.

Toelichting junioren/A-jeugd
Helaas hebben we volgend seizoen net niet genoeg spelers in de A-leeftijd om een A4 te kunnen vormen. De drie teams die we nu gevormd hebben zitten daardoor wel wat vol. Maar zeker gezien de beschikbaarheid in de A3 en de ervaren trainers kan hier een goede balans in worden gevonden. De A3 speelt volgend seizoen breedtekorfbal.

Toelichting B-jeugd
Bij de B-jeugd is er sprake van een scheve verdeling van dames en heren. Dit betekent dat de B4 volgend seizoen bestaat uit alleen maar dames. Het streven is om de B1 5 om 5 te laten spelen. Voor de B2 is het streven om 6 om 6 te spelen, mits het niveauverschil niet te groot is. Voor beide teams vindt nog selectie plaats. Meer informatie over het selectieproces bij de B1/B2 volgt via de trainer-coaches. Bij de uiteindelijke keuzes voor de B1/B2 is de Technische Commissie betrokken. De B2 speelt volgend seizoen eerste klasse.

Toelichting C-jeugd
Voor de C1 vinden geen selectietrainingen plaats, deze opstelling is tot stand gekomen in overleg met trainers/coaches en het meekijken van de Technische Commissie. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams in de C-leeftijd.

Bij de C-jeugd hebben we ervoor gekozen om de teams wat kleiner te maken zodat iedereen veel kan spelen. Dit betekent dat we dit seizoen zelfs een C5 hebben. Deze kleinere teams zorgt er wel voor dat de hoeveelheid spelers net voldoende is om een wedstrijd te starten. De C3 en C4 hebben negen spelers en de C5 maar acht. Als Technische Commissie vinden we het spelplezier en de ontwikkeling van spelers echter belangrijk en dat kunnen we beter waarborgen dan wanneer er teams met  twaalf of zelfs dertien spelers het seizoen starten. Er wordt dus een beroep gedaan op de aanwezigheid van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden. De C2 speelt volgend seizoen wedstrijdkorfbal.

Als Technische Commissie evalueren we na de eerste veldhelft met de trainers of de kleine teams werken. Mocht het toch tot te veel problemen leiden waardoor er bijvoorbeeld wedstrijden verzet moeten worden dan gaan we in de zaal terug naar vier C-teams.

Toelichting D-jeugd
Bij de D-jeugd is er ook sprake van een scheve verhouding tussen jongens en meisjes. We hebben dan ook volgend seizoen veel meer meisjes dan jongens. Gelukkig mogen meisjes ook als jongens meedoen en hebben we zo toch voldoende spelers/speelsters om wedstrijden te kunnen spelen. Er trainen momenteel ook nog nieuwe kinderen mee. Op sommige plaatsen staat daarom ‘Wordt (mogelijk) nog aangevuld’. Doordat we wat minder jongens hebben in de D-jeugd hebben we besloten dat de D1 het seizoen start met vier heren. Dit omdat dan zowel de D2 en D3 nog bestaat uit minimaal twee of drie jongens.

Voor de D1 vinden geen selectietrainingen plaats, deze opstelling is tot stand gekomen in overleg met trainers/coaches en het meekijken van de Technische Commissie. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams in de D-leeftijd.

Bij de indeling van de D-teams speelt dat de D1 Hoofdklasse speelt en daarom wordt dit team ingericht op kinderen die dit qua korfbalniveau aan kunnen. De D2 tot en met D4 hebben we ingericht als zo homogeen mogelijk gevormde teams (met andere woorden: kinderen met gelijke ontwikkelbehoeften zitten in hetzelfde team). De teams hebben we samengesteld, net als bij de E-jeugd, op een combinatie van sociale en korfbaltechnische uitdagingen. Kinderen kunnen zo optimaal van elkaar leren is de verwachting. De D2 tot en met de D4 spelen allemaal breedtekorfbal en derhalve op een vergelijkbaar niveau. In de D mixen we de teams bij voorkeur niet meer gedurende het seizoen. Instromende kinderen komen – afhankelijk van eerdere ervaringen – in een van de reeds bestaande D-teams.

Toelichting E/F-jeugd
We hebben nog geen teamindelingen gemaakt voor de F- en E-jeugd. Dat doen we kort voor de zomervakantie. We krijgen namelijk nog dagelijks nieuwe aanmeldingen binnen naar aanleiding van het schoolkorfbaltoernooi.

De huidige E’tjes die volgend seizoen in de D spelen, zullen mee trainen met de nieuwe D-teams. De achterblijvende E’tjes en de F’jes zullen in de oude teamindeling doortrainen. Vanuit de Technische Commissie worden trainers geregeld voor de trainers die nu een F- of E-team doen en volgend seizoen een D-team gaan begeleiden en daardoor dus geen training meer kunnen geven aan het oude E- of F-team.

Afronding huidige seizoen
Voor de afronding van het huidige seizoen verwijzen we jullie graag naar de jaaragenda. Daarin staat ook hoe vaak er nog getraind wordt en wanneer.

Start nieuwe seizoen
Binnenkort publiceren we een jaaragenda voor seizoen 2024/2025 met informatie over de start van het nieuwe seizoen in augustus.

Trainer-coaches
We zijn blij met het grote aantal trainer-coaches die zich volgend seizoen weer voor onze teams inzetten. Zoals jullie in de update hebben kunnen lezen, zijn een groot aantal teams voorzien van een trainer-coach! Bij sommige teams staat één trainer-coach, bij de meeste teams twee en bij sommige teams zelfs drie. Dat er bij sommige teams drie trainer-coaches staan, heeft ermee te maken dat we bepaalde trainer-coaches willen opleiden (zodat die in de toekomst zelf een team kunnen begeleiden). Daarnaast heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van de trainer-coaches, sommigen zijn alleen op een bepaalde dag beschikbaar en ontlasten zo de andere trainer-coaches.

Helaas hebben we op dit moment voor de C5, B4, A2 S5 tot en met S8 nog geen trainer-coaches kunnen vinden. Ook voor het Speciaal Korfbal zoeken we nog trainers. Mocht je iets als trainer-coach voor deze teams kunnen betekenen, neem vooral contact met ons op. Hoewel we voor alle teams op zoek zijn naar een vaste trainer en/of coach, kan ook een kleine bijdrage het verschil maken. Zo kun je denken aan een bepaalde periode (bijvoorbeeld een blok van vier weken of alleen de eerste veldhelft), een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dinsdag/woensdag of donderdag/vrijdag training of de wedstrijd op zaterdag) of elke andere denkbare indeling.

Voor de teams die nu nog geen trainer hebben, wordt een oplossing gezocht zodat ook zij kunnen starten in de nieuwe teamsamenstelling.

Trainingsrooster
Een aangepast trainingsrooster waarin ook de nieuwe teams meegenomen zijn, volgt in de loop van deze week.

De concept teamindeling voor seizoen 2024/2025 vind je hier.

Reageren?
Heb je een vraag of opmerking over de teamindelingen, neem dan contact op met de Technische Commissie. Dat kan alleen schriftelijk via tc@dalto.nl en uiterlijk op dinsdag 25 juni. In de mail graag duidelijk aangeven wat de vraag is en een telefoonnummer meesturen waarop je bereikbaar bent. We zullen alle opmerkingen en vragen intern bespreken. Daarna zullen we direct een terugkoppeling geven (als de vraag of opmerking zich daarvoor leent) of een uitnodiging sturen voor een afspraak op donderdagavond 27 juni.

De Technische Commissie

Ander nieuws

Update van het S-team

3 likes

Zomertrainingen

0 likes

Jaaragenda seizoen 2024/2025 (paar wijzigingen)

1 likes

Dalto Gala, meld je nu aan!

3 likes