Concept-teamindelingen 2022/2023

De concept-teamindelingen voor seizoen 2022/2023 zijn bekend

De concept-teamindelingen zijn aangepast in verband met een aantal aan- en afmeldingen. Daarnaast zijn een aantal spelers van team gewisseld.


Algemene toelichting
De concept-teamindelingen voor seizoen 2022/2023 zijn bekend. Let op! Het gaat om een concept, er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. Bij de diverse jaarlagen staan opmerkingen vermeld specifiek voor bepaalde teams. Heb je een vraag of opmerking over de teamindelingen, neem dan contact op met de Technische Commissie. Dat kan alleen schriftelijk via tc@dalto.nl en vóór zondag 12 juni 2022 20.00 uur. We zullen alle opmerkingen en vragen bespreken in onze vergadering van maandag 13 juni 2022. Daarna zullen we een terugkoppeling geven.

Toelichting senioren
De eerste selectie (Dalto 1/2) zal volgend seizoen elf om elf gaan spelen. De afvallers van de eerste selectie sluiten aan bij Dalto 3. De spelers die bij de tweede selectie staan (Dalto 3/4), doen selectie voor een plaats in Dalto 3 of 4. Er zal in beginsel niemand afvallen naar een lager seniorenteam, waarschijnlijk alleen als er nog nieuwe aanmeldingen bij komen.

Toelichting Midweek
In samenwerking met het bestuur wordt nog gekeken naar een geschikte locatie en tijd voor de Midweek. Het is niet zeker of dat gaat lukken en daarom is het Midweekteam vooralsnog niet opgenomen bij de teamindelingen.

Toelichting junioren/A-jeugd
Bij de A-jeugd hebben we een scheve verdeling in het aantal dames en heren. De A1 speelt in principe 5 om 5. De overige A-teams spelen met relatief veel dames en zo veel mogelijk met 5 heren. We zien echter ook dat een aantal dames niet full time beschikbaar zijn. Mede daarom is het fijn dat we ruim in de dames zitten. Het tekort aan heren is al opgevuld met heren die vervroegd doorkomen uit de B-jeugd. Spelers die bij de selectie A1/A2 staan horen via de trainer-coaches hoe het selectieproces eruitziet.

Toelichting B-jeugd
Bij de B-jeugd is er ook sprake van een scheve verdeling van dames en heren. Het streven is om de B1 5 om 5 te laten spelen en hier vindt nog een selectie plaats. Meer informatie over het selectieproces bij de B1/B2 volgt via de trainer-coaches. De andere B-teams hebben, mede door vervroegd doorschuiven van dames uit de C, in ieder geval allemaal 4 dames.

Toelichting C-jeugd
Er vindt voor de C1 geen selectie plaats. Deze is tot stand gekomen in overleg met trainers/coaches, het meekijken van de Technische Commissie en door de enquête die uitgezet is. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams. Er zijn wel meer dames dan heren, maar bij de C2 en C3 mogen meisjes ook als jongen spelen.

Toelichting D-jeugd
Er vindt voor de D1 geen selectie plaats, deze opstelling is tot stand gekomen in overleg met trainers/coaches, het meekijken van de Technische Commissie en door de enquête die uitgezet is. Dit geldt uiteraard ook voor de andere teams. Op basis van de huidige aantallen hebben we zelfs een D4 kunnen maken. Er trainen momenteel ook nog nieuwe kinderen mee. Op sommige plaatsen staat daarom ‘Wordt (mogelijk) nog aangevuld’.

Toelichting E/F-jeugd
We hebben nog geen teamindelingen gemaakt voor de F- en E-jeugd. Dat doen we kort voor de zomervakantie. We hopen nog op veel nieuwe leden naar aanleiding van de instuif en het schoolkorfbaltoernooi.

Afronding huidige seizoen
Over de afronding van het huidige seizoen hebben we eerder dit bericht gepubliceerd.

Start nieuwe seizoen
Binnenkort publiceren we een jaaragenda voor seizoen 2022/2023 met informatie over de start van het nieuwe seizoen.

Trainer-coaches
We zijn blij met het grote aantal trainer-coaches die zich volgend seizoen weer voor onze teams inzetten. Zoals jullie in de updates hebben kunnen lezen, zijn een groot aantal teams voorzien van een trainer-coach! Bij sommige teams staat één trainer-coach, bij de meeste teams twee en bij sommige teams zelfs drie. Dat er bij sommige teams drie trainer-coaches staan, heeft ermee te maken dat we bepaalde trainer-coaches willen opleiden (zodat die in de toekomst zelf een team kunnen begeleiden). Daarnaast heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van de trainer-coaches, sommigen zijn alleen op een bepaalde dag beschikbaar en ontlasten zo de andere trainer-coaches.

Helaas hebben we op dit moment voor de D4, B3, S3, S4 en S8 nog geen trainer-coach kunnen vinden. De D4 heeft nog geen trainer-coach omdat we dit team eergisteren pas hebben kunnen samenstellen door een groot aantal nieuwe aanmeldingen. Voor de B3 loopt nog een gesprek en zoals in het overzicht te zien is, zijn de eerste trainingen aan het eind van dit seizoen wel alvast voorzien van een invaltrainer. Er zijn voor S3, S4 en S8 heel veel Dalto’ers (en een enkele externe trainer-coach) persoonlijk benaderd, maar helaas zonder resultaat. Er liggen op dit moment geen opties meer op tafel. Bij S3 blijft Mathieu van Leeuwen gelukkig actief, maar daar moet ook nog een tweede trainer-coach naast komen. De Technische Commissie gaat met de seniorenteams in gesprek om naar een oplossing te zoeken.

Mocht je iets als trainer-coach voor deze teams kunnen betekenen, neem vooral contact met ons op. Hoewel we voor alle teams op zoek zijn naar een vaste trainer en/of coach, kan ook een kleine bijdrage het verschil maken. Zo kun je denken aan een bepaalde periode (bijvoorbeeld een blok van vier weken of alleen de eerste veldhelft), een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dinsdag/woensdag of donderdag/vrijdag training of de wedstrijd op zaterdag) of elke andere denkbare indeling.

De teamindelingen voor seizoen 2022/2023 vind je via Competitie – Teamindelingen.

De Technische Commissie