Contributie vierde kwartaal

Komende week wordt de contributie voor het laatste kwartaal van het seizoen 2019-2020 geïncasseerd. We kunnen ons voorstellen dat de vraagt leeft waarom er contributie wordt geïnd terwijl er in het voorjaar geen wedstrijden worden gespeeld en er tevens niet getraind mag worden als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De voornaamste reden is dat het contributiebedrag voor elk kwartaal gelijk is, terwijl de uitgaven niet gelijkelijk zijn verdeeld over de kwartalen. Met name in het tweede en derde kwartaal zijn onze uitgaven hoger als gevolg van de zaalhuur. Kortom, de contributie in het vierde
kwartaal dient mede ter dekking van de kosten die we eerder in dit seizoen hebben gemaakt. Daarnaast loopt een groot gedeelte van de kosten in het vierde kwartaal door onafhankelijk van of er wel of niet gekorfbald wordt.

Indien de kosten in het vierde kwartaal lager uitvallen (bijv. door lagere afdrachten aan het KNKV inzake wedstrijd- en lidmaatschapsbijdragen) dan zullen wij dit meenemen in ons voorstel voor de contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021.

Toegangskaarten Play-off wedstrijd Nieuwerkerk

Het KNKV heeft op 7 april aangegeven dat de mogelijkheid tot het spelen van de play-offs – in welke vorm dan ook – wordt opengehouden. Wij gaan ervan uit dat iedereen die een kaartje voor de play-off heeft gekocht er graag bij wil zijn indien de play-off toch gespeeld gaat worden. Vandaar dat wij op dit moment niet tot restitutie overgaan.

Indien het KNKV besluit de play-off wedstrijden uiteindelijk niet (of zonder publiek) te spelen dan zullen wij de betaalde vergoedingen voor toegangskaarten en/of busvervoer uiteraard restitueren.

Namens het bestuur,
Rolf Lanting