• Contributie

Hieronder vind je de contributiebedragen voor het seizoen 2022/2023 (ingaande 1 juli 2022). De contributie is opnieuw niet gewijzigd.

In de kolommen onder ‘Jaar’ en ‘Kwartaal’ staan telkens twee bedragen. De bedragen in de kolom Incasso zijn de bedragen mét machtiging. Het bedrag in de kolom Overschrijving is zonder machtiging.

Te weinig geld om uw kind te laten sporten?

Wil uw kind graag sporten, maar is daar te weinig geld voor? Geen nood, Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen de contributie en de sportkleding. Kijk voor de nodige informatie op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Contributie 2022/2023

(de bedragen zijn gelijk aan vorig seizoen)
De leeftijd op 1 januari is bepalend

Jaar Kwartaal
Overschrijving Incasso  Overschrijving Incasso
Niet spelend € 84,00 € 76,00 € 21,00 € 19,00
Speciaal korfbal  € 108,00  € 100,00 € 27,00 € 25,00
Algemene reserve  € 176,00 € 168,00 € 44,00 € 42,00
Kangoeroe
van 3 t/m 5 jaar
€ 88,00  € 80,00 € 22,00 € 20,00
Pupil
van 6 t/m 11 jaar
€ 168,00 € 160,00 € 42,00 € 40,00
Aspirant
van 12 t/m 15 jaar
€ 206,00 € 198,00 € 51,50 € 49,50
Junior
van 16 t/m 18 jaar
€ 254,00 € 246,00 € 63,50 € 61,50
Midweek
19 jaar en ouder
€ 254,00 € 246,00 € 63,50 € 61,50
Senior
19 jaar en ouder
€ 338,00 € 330,00 € 84,50 € 82,50

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Clubleden die deelnemen aan wedstrijden krijgen een clubshirt in bruikleen. Kijk voor de betreffende informatie op clubshirtpagina;
  • De contributie dient vooruit betaald te worden, minimaal per kwartaal;
  • Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk, echter niet met terugwerkende kracht;
  • Afstemming hierover dient plaats te vinden met de desbetreffende Technische Commissie en de secretaris van het bestuur;
  • De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar 2022/2023 (ook bij tussentijdse opzegging);
  • Nieuwe leden die direct na de zomervakantie aan de activiteiten deelnemen zijn contributie verschuldigd vanaf 1 juli;
  • U kunt Dalto machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. Voor nieuwe leden is de machtiging verplicht.

Bedragen worden in de eerste week van het betreffende kwartaal geïncasseerd.

Betalingen aan Dalto kunt u doen op IBAN-nummer NL38 INGB 0002069219 t.n.v. ckv Dalto te Driebergen.

Betalingsachterstand
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste twee kwartalen, worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon / per herinnering.

Declaraties inleveren binnen 1 maand bij:
Rosemarie Wielinga
penningmeester@dalto.nl

Opzeggen lidmaatschap
Wil je het lidmaatschap opzeggen dan dient dat uiterlijk op 25 juni van het lopende seizoen te worden gedaan via een mail naar ledenadministratie@dalto.nl.