Coronaprotocol Dalto

Coronaprotocol Dalto veld
12 juni 2021

Het veldprotocol geldt voor alle spelers en trainers, er is dus geen uitzondering voor spelers die uitkomen in de (reserve) Korfbal League.

De accommodatie

 • De kantine, douches en kleedkamers zijn i.v.m. onderhoud gesloten.
 • Het terras is geopend en kan alleen gebruikt worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn (spelers, trainers, verzorgers, Coco’s). Voor het terras geldt, maximaal 50 personen en maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter zittend. Versnaperingen mogen worden afgehaald bij de ingang van de kantine.

F- t/m A-teams

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeventijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen wedstrijden gespeeld worden.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.
 • Chauffeurs van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding, en dus niet onder toeschouwers.  Zij hebben toegang tot de accommodatie. Dalto hanteert per 4-tal maximaal 3 auto’s en per 8-tal maximaal 5 auto’s.
 • Ouders die hun kinderen naar een thuiswedstrijd rijden worden beschouwd als toeschouwers en krijgen dus geen toegang tot de accommodatie. Als de sportlocatie buiten de eigen woonplaats is, mag één ouder bij een jeugdspeler blijven kijken. Zorg daarbij wel zoveel mogelijk voor het carpoolen.
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training (mondeling).
 • Ouders hebben geen toegang tot het veld, mits zij als CoCo optreden.
 • Ouders/verzorgers van Dalto-leden die hun kinderen naar de training/onderlinge wedstrijd rijden worden beschouwd als toeschouwers en krijgen dus geen toegang tot het veld. Dit geldt niet voor ouders /verzorgers van Dalto-jeugdspelers die buiten Driebergen wonen. Daarvan mag één ouder per kind blijven kijken.
 • Ouders/verzorgers van de Kangoeroes en S-spelers mogen op het veld (1 ouder per kind).
 • Spelers die klaar zijn met hun training/wedstrijd moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten.

Seniorenteams

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Wedstrijdjes tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
 • Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden.
 • Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training (mondeling).
 • Spelers die klaar zijn met hun training/wedstrijd moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen 10 dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied.
 • Ben je positief getest op Corona, blijf dan thuis in isolatie. Je mag weer uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt en het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd.
 • Houd na de training 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in het materiaalhok (max. 2 personen tegelijk).
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar het materiaalhok.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Dalto is Linda Schreuders (06 44976648).