Coronaprotocol Dalto

Coronaprotocol Dalto zaal
update 22 november 2021

Dalto gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het NOC*NSF en het KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters, ouders/verzorgers en toeschouwers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Ouders, begeleiders en toeschouwers

 • Ouders, begeleiders en toeschouwers zijn niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden.
 • Uitzonderingen op bovenstaande algemene regel zijn:
  • Eén ouder/begeleider per speler/kind bij de trainingen van de Kangoeroes en het Speciaal Korfbal is toegestaan.
  • De ouders van de spelers van de F- en de E-teams mogen hun kind tot aan de deur van de zaal brengen en halen. Zij mogen de zaal niet betreden.
  • Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een uitwedstrijd of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB (coronatoegangsbewijs) te tonen en mogen in de zaal wachten.
 • De tribune is afgesloten.
 • Ouders kunnen in het sportcafé wachten. Hier worden ze door de medewerkers van het sportcafé gescand.

Coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar

 • Het coronatoegangsbewijs met legitimatie is verplicht voor alle spelers vanaf 18 jaar, zowel tijdens trainingen als wedstrijden.
 • Eenmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke activiteit (training/wedstrijd) opnieuw gecontroleerd worden.
 • Spelers worden een half uur na hun wedstrijd weer bezoekers en moeten dan de zaal verlaten hebben.
 • Uitzonderingen:
  • Spelers van een topsportcompetitie. Hieronder vallen de spelers van onze selectie 1 en 2.
  • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Echter, ook zij moeten direct de zaal verlaten nadat hun taak er opzit.

Handhaven

 • Tijdens de trainingen scant de trainer het coronatoegangsbewijs van iedereen van 18 jaar en ouder die in de zaal aanwezig is.
 • Op wedstrijddagen van het 3e team en lager zal een van de zaalcommissarissen de coronatoegangsbewijzen van de spelers scannen.
 • Tussen de Korfbal League-verenigingen is afgesproken dat de spelers, trainers, vrijwilligers voor de wedstrijd toch worden gecontroleerd. Een vrijwilliger van de crew  neemt deze taak op zich.

Uitwedstrijden

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging of het dragen van een mondkapje wenselijk is.

Speler of trainer positief getest. Wat te doen?

Wat gebeurt er wanneer iemand in je team positief is getest op Corona?

In zo’n geval hoort de speler/speelster die positief getest is, dit natuurlijk als eerste via de GGD. De GGD doet vervolgens bron- en contactonderzoek en zal aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals bijvoorbeeld teamgenoten.

Safety first, neem je verantwoordelijkheid

Over het algemeen komen korfballers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere vrijwilligerstaken bij Dalto maar moeten wel hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuis blijven zodra een van de bekende klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Wie is een nauw contact?

Je bent volgens de GGD een ‘nauw contact’ zodra je langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de besmette persoon bent geweest. De GGD stelt dan dat je 10 dagen in quarantaine moet en daardoor mag je dan ook niet bij Dalto komen. Je kunt je na 5 dagen opnieuw laten testen bij de GGD. Is de uitslag negatief dan mag je weer trainen en spelen.

Dus als je weet dat je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste speler bent geweest, dan geldt voor jou het dringende advies in quarantaine te gaan. Twijfel je hierover neem dan geen risico en blijf thuis.

Direct melden

Als je positief getest bent, verwachten we dat je dat ook direct aan de trainer, coach, manager of begeleider van je team meldt. De trainer, coach, manager of begeleider zal dan de overige spelers of de ouders van de spelers (in geval van een jeugdteam) informeren.

Daarnaast meldt deze de besmetting bij een van onderstaan TC-coördinatoren:

·    Jeugd t/m de A:   Edwin van Kooten Niekerk (06 22 54 58 57);
·    Senioren:               René van Hove (06 36 26 03 06);
·    Topselectie:          Edwin Wolswinkel (06 28 47 57 81).

De coördinatoren van de TC sturen een mailtje naar de  Corona-coördinator van het bestuur: Marion Bosga (vicevoorzitter@dalto.nl).

Inventariseren

Nadat er bekend is dat er iemand positief getest is in een team, zal er een inventarisatie gedaan moeten worden bij teamgenoten en begeleidingsstaf wie er in quarantaine moeten en dus niet bij Dalto mogen komen. Voordat deze lijst bekend is bij de Corona-coördinator en duidelijk is wie er in quarantaine moeten, blijft het gehele team weg bij Dalto.

Tenslotte

Zoals hierboven gezegd, komen korfbalspelers bij normale wedstrijden en trainingen niet lang genoeg bij elkaar in de buurt om risico’s te lopen. Als de inventarisatie van wie er in quarantaine moeten bekend is, heeft een positieve test van een teamgenoot in principe dan ook geen gevolgen voor de wedstrijden en trainingen van het team. Die kunnen voor de overige teamleden gewoon doorgaan.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd buiten het sporten 1,5 meter afstand.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact.

Corona-coördinator

Contactpersoon voor de maatregelen bij Dalto is Marion Bosga (06 81627128).