Dalto kantine versterking

Vele handjes maken licht werk

In de kantine van Dalto zijn altijd vrijwilligers nodig, meer extra handen om te helpen.

Jan Bömer (15 jaar) korfbalt bij het Speciaal (G) Korfbalteam waar hij wekelijks traint op zaterdag van 11 tot 12 uur. En hoe mooi is het dat hij sinds september 2022 onderdeel uitmaakt van de kantine-vrijwilligers.

Elke zaterdagochtend helpt hij mee van 9 tot 10.30 uur en heeft een aantal vaste taken gekregen. Hij start met de Dalto vlag ophangen (geleerd van Hennie Haalboom) om vervolgens snoep, chips, lollies etc. aan te vullen, aanmaak limo te maken voor de teams en de hardgekookte eieren pellen voor de broodjes gezond.

Dalto vlag hijsen Dalto kantine aanvullen chips

Jan kan inmiddels via de kassa de koffie en thee afrekenen en maakt graag grapjes over bier tappen (want dat is zijn grote wens om te leren).

Je herkent hem nu ook aan die officiële blauwe Dalto Kantine polo. Kom je ook een keer langs bij hem?

Dalto kantine versterking

De ouders van Jan zijn blij met de kans die aan Jan geboden wordt om te leren, te groeien en onderdeel te zijn van Dalto als mooie inclusie korfbalvereniging. Niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden!

Minka Verheul