Dalto TC – Feiten en Cijfers

Feiten & Cijfers -TC Dalto

In de tweede editie ging ik dieper in op hoe het aantal leden verdeeld is over de diverse leeftijdscategorieën. In deze derde editie zal ik laten zien dat deze verdeling niet ieder jaar hetzelfde is.

De verschuivingen per jaar in de balans ontstaan, omdat je 2 jaar in een leeftijdscategorie mag blijven en in de A-junioren zelfs 3 jaar. Er zitten in een categorie dus jongere en oudere spelers. De oudere spelers zullen het komende jaar een categorie hoger gaan spelen terwijl de jongere spelers nog een jaar in dezelfde categorie blijven. Er stromen dus niet even veel jongens en meisjes in en uit per categorie. Dit feit maakt het nog lastiger om een balans in de gehele opleiding te hebben, want een balans dit jaar in de C betekende dus niet gelijk een balans volgend jaar in de B.

Als we kijken naar het huidige seizoen dan zien we dit jaar een mooie balans in de verhouding dames en heren in de senioren en in de B-aspiranten. Bij de C zien we in verhouding meer jongens dan meisjes en bij de A, D, E en F zien we meer meisjes dan jongens.

Als we dan alvast een blik op het nieuwe seizoen werpen en we kijken welke dames en heren er dan allemaal een leeftijdscategorie hoger gaan spelen dan zie je een verschuiving ontstaan.

Zo gaan er 24 junioren over, waarvan 15 heren, naar de senioren. Hierdoor ontstaat een kleine scheefgroei in de senioren richting een meerderheid van heren. Bij de A wordt het verschil in aantallen heren en dames alleen maar groter. In de C zien we juist een herstel van de balans en ook in de D wordt het verschil iets kleiner. De E en F is in dit stadium altijd moeilijk te peilen. Vaak is pas richting de zomer de in – en uitstroom bekend. In de huidige cijfers is gerekend met leden die ook lid zijn van de kangoeroes. Het is onzeker of deze ook daadwerkelijk hun opwachting gaan maken in de F. De tabel laat wel al zien dat komend seizoen heren in de E heel welkom zijn als instromers.

Hieronder in een tabel kort samengevat de verdeling van onze leden in m/v en per categorie in het nieuwe seizoen. (hierin is uiteraard nog geen rekening gehouden met in- en uitstroom).

20201123 Feiten en Cijfers Dalto

Namens de Technische Commissie,
Wesley


4 november 2020

Verdeling van onze leden in m/v en per categorie

In deze tweede editie zal ik dieper ingaan op hoe het aantal leden verdeeld is over de diverse leeftijdscategorieën.

Zoals bekend uit de eerste editie waren er op het moment van meten, begin dit seizoen, 441 leden. Dit zijn echter niet allemaal spelende leden waar wij als Technische Commissie rekening mee hoeven te houden met de teamindeling. Maar liefst 152 van onze leden zijn niet aan een team gekoppeld. Dat is 34,5% van het totaal, meer dan 1 op de 3 dus! Van de spelende leden is de grootste categorie de senioren. Met 91 personen verdeeld in 44 mannen en 47 vrouwen is dat theoretisch een mooie balans om de teams mee te kunnen vullen zonder een scheef aantal in de m/v verhouding. Die balans zien we helaas niet in de junioren met 24 heren en liefst 34 dames. Dat zorgt er ook voor dat er in de junioren een volledig damesteam tussen zitten. Ook in de lagere leeftijdscategorieën zien wij helaas scheve verhoudingen tussen de aantallen jongens en meisjes. Hierdoor komt het helaas voor dat er in teams soms meer jongens of juist meer meisjes zitten. Dus waar het op totaalniveau een mooie balans leek tussen de verhoudingen m/v is dat niet in alle leeftijdscategorieën zo. Uiteraard is het de wens dat in iedere leeftijdscategorie en in ieder team een goede balans is.

Het is opvallend dat de jongere leeftijdscategorieën in aantallen steeds lager worden. Dat is wel een aandachtspunt om de doorstroming op orde te houden en wordt ook hard aan gewerkt.

Het is mooi om te zien dat we ook tien officiële leden hebben bij het speciaal korfbal en negen bij de Kangoeroe Klup!

Hieronder in een tabel kort samengevat de verdeling van onze leden in m/v en per categorie.

Cijfers en Feiten Dalto jongens en meisjes per categorie

Namens de Technische Commissie,
Wesley


26 oktober 2020

Aantallen, gemiddelden, de jongste, de oudste . . .

Een nieuwe rubriek vanuit de TC waarmee we alle leden graag een inkijkje willen geven in een aantal aspecten waar wij als TC mee te maken hebben. In deze eerste editie laten wij graag wat feiten en cijfers zien van onze leden. Want logischerwijs zorgen wij met zijn allen ervoor wie en wat DALTO is.

Op onze site is een heel mooi balkje gemaakt met een aantal tellertjes er in verwerkt. De teller van ons ledenaantal wordt er vandaag even uitgelicht. Momenteel staat deze op 445, een heel mooi aantal, maar wat zit daarachter? Hoe is de verdeling van onze leden? Zijn het meer jongens of meisjes? Zijn het meer ouderen of jongeren? Hier volgt een korte inkijk.

Op het moment van meten, begin dit seizoen, stond de teller nog op 441 leden. Dit bestond uit 232 heren en 209 dames. De verdeling is dus bijna 50/50 zoals het hoort in het korfbal. 199 leden hebben een leeftijd van 18 jaar of jonger. 105 leden zijn juist 40 jaar of ouder. Het jongste lid is pas 3 jaar oud terwijl ons oudste lid al de respectabele leeftijd van 81 jaar heeft bereikt.

In de volgende editie zal ik dieper ingaan op hoe deze aantallen verdeeld zijn over de diverse leeftijdscategorieën.

Namens de Technische Commissie,
Wesley