Dalto TC – Feiten en Cijfers

Feiten & Cijfers -TC Dalto

Woensdag 5 mei 2021

De zaalperiode zit er al weer op, net als het interne toernooi bij de jeugd. Doordat de veldcompetitie niet doorgaat, gaan we ons al richten op het nieuwe seizoen. We hebben het in de eerste vijf edities al veel gehad over de spelers. In deze editie wil ik wat meer vertellen over de trainer-coaches binnen onze vereniging. Hoeveel zijn het er, en zijn dat er genoeg? Zijn het vooral jongens of meisjes? Zijn het vooral jongeren of ouderen? Spelende leden of juist niet? Daar zal ik u wat meer over vertellen.

In het huidige seizoen hebben we 62 trainers/coaches/begeleiders binnen de vereniging actief, verdeeld over 30 teams. Er zijn 5 teams zonder trainer/coach. Daarvan zijn er maar 2 teams die dat ook prima vinden. Daarnaast zijn er nog een aantal teams die niet volledig bemand zijn zoals de teams, staff en Technische Commissie dit voor ogen hebben. 62 is echt een heel mooi aantal, en daar zijn we stuk voor stuk heel blij mee. Toch is er dus nog geen 100% dekking op de teams, wat natuurlijk wel het doel is. Ieder team verdient namelijk een eigen trainer/coach, het liefst zelfs een duo.

Als we kijken naar de huidige verdeling over de teams is het gelijk opvallend dat er voor de senioren maar 6 trainer/coaches zijn, verdeeld in 3 voor de selectie 1/2 en 3 voor de selectie 3/4. Naast gewenste aanvulling in de top is er dus ook behoefte aan trainer/coaches in de breedte bij de senioren. Bij de jeugd hebben we uiteindelijk een bijna 100% dekking kunnen realiseren. Al was het bij sommige teams een lange zoektocht en kwam de gewenste invulling pas tijdens het seizoen. We zijn dus met zijn allen al goed op weg, maar het zou mooi zijn als er komend seizoen een volledige 100% dekking gecreëerd kan worden. Daar hebben we ieders hulp bij nodig. Van jong tot oud, van top tot breedte. Ieder team verdient een trainer/coach. Wat daarnaast nog erg leuk is om te benoemen, is dat er bij Dalto  7 (!) trainers op roulatiebasis de trainingen van het Speciaal korfbal begeleiden.

Als we dan gaan kijken wie deze trainers nou zijn, dan zijn het 24 dames en 38 heren. Dat klinkt nog redelijk in balans, al zou het mooi zijn om nog meer naar die 50/50 toe te groeien. Het opvallende is dat van die 24 dames er slechts 3 van op de B-jeugd of ouder staan. Bij de heren is dit juist 23 van de 38, meer dan de helft dus. Het zou toch mooi zijn om ook wat meer dames trainers/coaches in de oudere categorieën te krijgen. Het ideaalplaatje is natuurlijk op ieder team een dame en een heer als duo. Voorlopig een utopie, maar wel een mooie doelstelling om naar toe te groeien.

Als laatste maken we nog een onderscheid tussen de spelende en niet-spelende leden. Mooi om te zien dat er 26 niet-spelende leden toch bij Dalto betrokken zijn als trainer/coach/begeleider! Daar zijn we echt heel blij mee. Want deze 26 krijgen daar zelf niets voor terug in de vorm van trainen/spelen of een eigen trainer/coach. Uiteraard krijgen zij wel veel waardering! Dat betekent automatisch dat er 36 trainers zijn die zelf ook nog in een team spelen. Dat bekend natuurlijk een druk schema met zelf trainen, training geven, spelen en coachen. Echt heel mooi dat al deze 36 kanjers er zo veel tijd in stoppen.

Tot slot nog een leuk feitje: de A3 en S4 zijn hofleverancier met 5 stuks als het gaat om trainer/coaches in dit seizoen. Wie neemt dit stokje komend seizoen over?

Op dit moment wordt niet alleen hard gewerkt aan de teamindeling op spelersgebied, maar zeker ook op trainersgebied. Welke trainers gaan door en welke niet? Welke wensen leven er, en hoe past dat binnen de club? Welke opleidingswensen zijn er? Al met al een flinke puzzel om alle teams weer van een goede en leuke begeleiding te voorzien. Wil en kan je hier ook een bijdrage aan leveren, meld je! Hoe klein je bijdrage ook kan zijn, alle beetjes helpen, en vele handen maken licht werk.

Namens de Technische Commissie

Wesley


5 maart 2021

We zijn alweer een tijd onderweg in 2021 en ook de Korfbal League is al over de helft van de poulefase, tijd voor een vervolg van deze rubriek. In deze editie wil ik wat meer vertellen over een bijzondere categorie binnen onze vereniging, de algemeen reserves. Wat houdt dat precies in algemeen reserve zijn? Wat zijn de voor- en nadelen? Daar zal ik u wat meer over vertellen.

De algemeen reserves is een categorie die niet vaak in de schijnwerpers staat, maar dat is niet geheel terecht. Het zijn vaak oud-spelers die door tijdgebrek (werk/gezin) niet meer iedere week een wedstrijd kunnen/willen spelen en trainen. Zij worden dan ook niet ingedeeld in een vast team. Toch onderscheiden zij zich van de niet-spelende leden door wel als oproepkracht te fungeren voor teams die wel eens een invaller of reserve nodig hebben en tegelijk spelen met andere teams, waardoor ze niet onderling elkaar kunnen helpen. Ze zijn dus een soort redder in nood voor vele teams.

Komt dit nou vaak voor? Ja toch wel met enige regelmaat. Teams zitten regelmatig krap in de bezetting. Met bijkomende blessures zorgt dit meer dan eens dat er een beroep wordt gedaan op de poule van mensen die algemeen reserve zijn. Voor de vereniging en de teams dus heel fijn om hierop terug te kunnen vallen. En voor de algemeen reserves zelf ook heel leuk om toch nog een aantal keer per jaar met een wedstrijd mee te gaan wanneer dit uit komt en zonder de verplichting van iedere week moeten.

Het zijn overigens niet alleen maar voordelen. Zo ben je wel afhankelijk van de vraag vanuit de teams en kan het dus ook zijn dat je een tijd niet gevraagd wordt omdat de teams wel volledig zijn. Deze voor- en nadelen komen ook terug in de contributie als algemeen reserve. Je betaalt meer dan een niet-spelend lid, maar weer minder dan een spelend-lid. Gezien de mogelijkheden op speel- en trainingsminuten ook logisch.

Sinds dit seizoen is er wel een mooi voordeel bijgekomen voor de algemeen reserves. Zo is er de mogelijkheid gecreëerd om 1 keer in de week gezamenlijk te trainen. Zonder verplichting. Er is een flinke groep bijeengekomen die hier gebruik van maakt en komt trainen wanneer dit uitkomt. Door de huidige coronamaatregelen ligt dit nu even stil, maar zodra het weer kan en mag zal ook dit weer opgepakt worden. Het was immers beregezellig kan ik u mededelen.

Namens de Technische Commissie,

Wesley


28 december 2020

De meeste feestdagen zitten er weer op en het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. In deze editie wil ik wat meer vertellen over nog een grote factor die bepalend is voor de jaarlijkse verdeling van jongens en meisjes over de diverse jaarlagen.

Ik ga het hebben over de in- en uitstroom van leden.

De in- en uitstroom van leden is elk jaar anders. Anders in aantallen en anders op de plekken waar dit gebeurd. Uitstroom ontstaat doordat leden stoppen bij DALTO. Soms om (tijdelijk) bij een andere club te gaan spelen en soms om helemaal te stoppen met korfbal. Redenen als studie, werk en een veranderende gezinssituatie is veel voorkomend. Ook ontevredenheid is helaas soms de aanleiding hiervoor. De instroom bestaat uit een stuk werving en een stukje scouting. Daarnaast zijn er uiteraard ook aanmeldingen uit eigen initiatief. Het verschil tussen werving en scouting is dat werving zich richt op een grote groep in het algemeen en scouting gericht is op een aantal personen voor specifieke plekken. Scouting heeft bij DALTO een tijd wat minder aandacht gekregen, maar is de laatste jaren weer goed opgepakt met als gevolg een aantal mooie versterkingen voor onze selectie en juniorenselectie. Scouting is er uiteraard niet om Jan en alleman binnen te halen ten kosten van de leden die er al jarenlang zijn. Scouting is er wel om op specifieke plekken aanvullingen te vinden die benodigd zijn om doelstellingen uit het beleidsplan na te streven. Werving is met name gericht op nieuwe instroom bij de jonge jeugd. Zodat de kwantiteit in de opleiding op peil blijft of zelfs groeit. Hier zit totaal geen selectie-eis aan, iedereen is welkom, kom er bij!

Instroom klinkt dus een stuk positiever dan uitstroom en vaak is dat ook zo, want het zorgt voor groei van de vereniging. In kwantiteit, en vaak ook in kwaliteit. Uitstroom is echter toch niet altijd negatief en zelfs ook natuurlijk. Met alleen maar instroom en de natuurlijke doorstroom van het ouder worden zou er na verloop van tijd een enorme ophoping ontstaan in de senioren. Kan en wil DALTO nog verder groeien? Zeker! Maar wel gestaag, zodat het goed begeleid kan worden. Nieuwe teams betekent nieuwe puzzels. Een grotere teamindeling met meer teleurstellingen, een uitgebreider wedstrijdschema, een groter trainersrooster. Meer trainers, scheidsrechters en vrijwilligers. Door een stukje uitstroom die niet al te groot is, blijft er groei, maar dan behapbaar.

De in- en uitstroom van de laatste jaren is bijgehouden en ziet er als volgt uit.

In 2018 waren er  51 nieuwe aanmeldingen en 29 opzeggingen, een groei van 22 leden.

Van de 51 aanmeldingen betrof dit 39 spelende leden en van de 29 opzeggingen 21. Onder de spelende leden was dus een toename van 18.

In 2019 waren er 42 aanmeldingen en 58 opzeggingen. Een krimp van 16 leden.
Van de 42 aanmeldingen waren er 32 spelend lid en van de opzeggingen 38. Onder  de spelende leden dus een krimp van 6.

In 2020 waren er 31 aanmeldingen en 39 opzeggingen. Een krimp van 8 leden.
Van de 31 aanmeldingen zijn er 27 spelend lid en van de opzeggingen ook 27. Onder de spelende leden was er dus op totaal niveau geen mutatie.

In 2018 zat de instroom voornamelijk in de jongste jeugd. Een groot succes na het schoolkorfbaltoernooi met veel enthousiaste kinderen die mee kwamen trainen en lid werden. In 2019 was de verdeling van instromers meer verspreid, met ook een groot aantal junioren. In 2020 is er een mooi verdeelde instroom met een kleine piek bij de jongste jeugd.

De hoge uitstroom in 2019 werd veroorzaakt door een piek bij zowel de E-jeugd als de junioren en senioren. De junioren is sowieso een van de plekken waar een hoge uitstroom plaatsvindt. Het moment dat kinderen gaan studeren, wellicht op kamers gaan en druk zijn met andere hobby’s.

Met de grote doorstroom die komend jaar op de planning staat van junioren naar de senioren wordt het dus heel belangrijk tijdig de vinger aan de pols te hebben en houden om richting de zomer tijdig en juist aan een nieuwe teamindeling te kunnen beginnen.

Namens de Technische Commissie,
Wesley


23 november 2020

In de tweede editie ging ik dieper in op hoe het aantal leden verdeeld is over de diverse leeftijdscategorieën. In deze derde editie zal ik laten zien dat deze verdeling niet ieder jaar hetzelfde is.

De verschuivingen per jaar in de balans ontstaan, omdat je 2 jaar in een leeftijdscategorie mag blijven en in de A-junioren zelfs 3 jaar. Er zitten in een categorie dus jongere en oudere spelers. De oudere spelers zullen het komende jaar een categorie hoger gaan spelen terwijl de jongere spelers nog een jaar in dezelfde categorie blijven. Er stromen dus niet even veel jongens en meisjes in en uit per categorie. Dit feit maakt het nog lastiger om een balans in de gehele opleiding te hebben, want een balans dit jaar in de C betekende dus niet gelijk een balans volgend jaar in de B.

Als we kijken naar het huidige seizoen dan zien we dit jaar een mooie balans in de verhouding dames en heren in de senioren en in de B-aspiranten. Bij de C zien we in verhouding meer jongens dan meisjes en bij de A, D, E en F zien we meer meisjes dan jongens.

Als we dan alvast een blik op het nieuwe seizoen werpen en we kijken welke dames en heren er dan allemaal een leeftijdscategorie hoger gaan spelen dan zie je een verschuiving ontstaan.

Zo gaan er 24 junioren over, waarvan 15 heren, naar de senioren. Hierdoor ontstaat een kleine scheefgroei in de senioren richting een meerderheid van heren. Bij de A wordt het verschil in aantallen heren en dames alleen maar groter. In de C zien we juist een herstel van de balans en ook in de D wordt het verschil iets kleiner. De E en F is in dit stadium altijd moeilijk te peilen. Vaak is pas richting de zomer de in – en uitstroom bekend. In de huidige cijfers is gerekend met leden die ook lid zijn van de kangoeroes. Het is onzeker of deze ook daadwerkelijk hun opwachting gaan maken in de F. De tabel laat wel al zien dat komend seizoen heren in de E heel welkom zijn als instromers.

Hieronder in een tabel kort samengevat de verdeling van onze leden in m/v en per categorie in het nieuwe seizoen. (hierin is uiteraard nog geen rekening gehouden met in- en uitstroom).

20201123 Feiten en Cijfers Dalto

Namens de Technische Commissie,
Wesley


4 november 2020

Verdeling van onze leden in m/v en per categorie

In deze tweede editie zal ik dieper ingaan op hoe het aantal leden verdeeld is over de diverse leeftijdscategorieën.

Zoals bekend uit de eerste editie waren er op het moment van meten, begin dit seizoen, 441 leden. Dit zijn echter niet allemaal spelende leden waar wij als Technische Commissie rekening mee hoeven te houden met de teamindeling. Maar liefst 152 van onze leden zijn niet aan een team gekoppeld. Dat is 34,5% van het totaal, meer dan 1 op de 3 dus! Van de spelende leden is de grootste categorie de senioren. Met 91 personen verdeeld in 44 mannen en 47 vrouwen is dat theoretisch een mooie balans om de teams mee te kunnen vullen zonder een scheef aantal in de m/v verhouding. Die balans zien we helaas niet in de junioren met 24 heren en liefst 34 dames. Dat zorgt er ook voor dat er in de junioren een volledig damesteam tussen zitten. Ook in de lagere leeftijdscategorieën zien wij helaas scheve verhoudingen tussen de aantallen jongens en meisjes. Hierdoor komt het helaas voor dat er in teams soms meer jongens of juist meer meisjes zitten. Dus waar het op totaalniveau een mooie balans leek tussen de verhoudingen m/v is dat niet in alle leeftijdscategorieën zo. Uiteraard is het de wens dat in iedere leeftijdscategorie en in ieder team een goede balans is.

Het is opvallend dat de jongere leeftijdscategorieën in aantallen steeds lager worden. Dat is wel een aandachtspunt om de doorstroming op orde te houden en wordt ook hard aan gewerkt.

Het is mooi om te zien dat we ook tien officiële leden hebben bij het speciaal korfbal en negen bij de Kangoeroe Klup!

Hieronder in een tabel kort samengevat de verdeling van onze leden in m/v en per categorie.

Cijfers en Feiten Dalto jongens en meisjes per categorie

Namens de Technische Commissie,
Wesley


26 oktober 2020

Aantallen, gemiddelden, de jongste, de oudste . . .

Een nieuwe rubriek vanuit de TC waarmee we alle leden graag een inkijkje willen geven in een aantal aspecten waar wij als TC mee te maken hebben. In deze eerste editie laten wij graag wat feiten en cijfers zien van onze leden. Want logischerwijs zorgen wij met zijn allen ervoor wie en wat DALTO is.

Op onze site is een heel mooi balkje gemaakt met een aantal tellertjes er in verwerkt. De teller van ons ledenaantal wordt er vandaag even uitgelicht. Momenteel staat deze op 445, een heel mooi aantal, maar wat zit daarachter? Hoe is de verdeling van onze leden? Zijn het meer jongens of meisjes? Zijn het meer ouderen of jongeren? Hier volgt een korte inkijk.

Op het moment van meten, begin dit seizoen, stond de teller nog op 441 leden. Dit bestond uit 232 heren en 209 dames. De verdeling is dus bijna 50/50 zoals het hoort in het korfbal. 199 leden hebben een leeftijd van 18 jaar of jonger. 105 leden zijn juist 40 jaar of ouder. Het jongste lid is pas 3 jaar oud terwijl ons oudste lid al de respectabele leeftijd van 81 jaar heeft bereikt.

In de volgende editie zal ik dieper ingaan op hoe deze aantallen verdeeld zijn over de diverse leeftijdscategorieën.

Namens de Technische Commissie,
Wesley