Update volgend seizoen

Nieuws van de technische commissies

Het is spitsuur voor de technische commissies. Mogelijke teamindelingen worden gewikt en gewogen en de zoektocht naar goede trainer/coaches gaat onverminderd voort. En dat is nog maar een klein deel van de activiteiten die voor ons liggen.

In deze bijdrage een aantal ‘goed nieuws-berichten’. Zoals het feit dat we een aantal seniorenvrouwen hebben kunnen werven. Het is nog steeds krap, dus geïnteresseerde speelsters zijn welkom. Vooral bij de hogere teams, maar ook bij de lagere teams is er nog ruimte. Waarbij het goed is te weten dat dat je er voor kunt kiezen alleen maar te spelen en niet te trainen, of juist andersom.

Verder is er vooruitgang op het onderwerp trainersbegeleiding. Een aantal actieve Dalto-ers was hier al mee bezig, we gaan dit verder uitbouwen en versterken. Dalto vindt goede training en begeleiding voor alle niveaus een must. Daarom ook dat we opleidingsmogelijkheden willen stimuleren. We werken aan een KT2-cursus in eigen huis. Je hoort er nog wel meer over, maar meld je alvast als je interesse hebt (btz@dalto.nl).

Later deze week komt er een bericht over de jeugdindeling, ook bij de A’s en senioren zijn we bezig met de laatste inventarisaties. Ben jij seniorenlid, verandert jouw situatie en is dit nog niet bij de TC-mensen bekend, laat het dan snel weten.

Namens de beleidsgroep technische zaken,
Henry Valk