De eerste 100 dagen

Sinds de zomer coördineren wij, Anke Visser en Marleen Brouwer, de E- en F-teams. Een taak die we hebben overgenomen van Carla. Carla heeft zich jarenlang vol enthousiasme ingezet voor de club in haar rol als coördinator. Wij hebben dat zelf mogen ervaren toen onze kinderen ook wilden gaan korfballen. Dit seizoen was het voor Carla tijd, na zeven jaar, het stokje over te dragen.

Carla, dank je wel voor je jarenlange inzet! Hoe begin je dan? Een van onze kinderen gaf ons een passende openingszin aan de trainers: “Wij zijn de nieuwe Carla’s”.

Vol goede moed zijn we aan de slag gegaan, mede dankzij de overdracht van Carla; Kennismaken met de trainers, aanwezig bij de trainingen, vragen van ouders beantwoorden, spelers voorzien van nieuwe shirts, medailles uitdelen, nieuwe leden ontvangen, nieuwe teamindeling maken voor in de zaal.

Zoals je leest, we verveelden ons niet!

Zo richting de zaal kwam er meer rust en weten we steeds beter wat van ons verwacht wordt als coördinatoren. Het is het fijn om dit met z’n tweeën te doen. Carla deed dit in haar eentje, petje af hoor!

Enkele taken hebben we gewijzigd ten opzichte van de oude situatie. Zo is Conny Ruward bereid geweest de shirtjestaak over te nemen en is er ook iemand anders voor de medailles gevonden.

Bij de start hadden we – ook vanuit onze achtergrond als tegenstanders ;-)) een aantal ideeën over de trainersbegeleiding. We wilden de begeleiding intensiveren en kijken hoe we enerzijds de trainers konden ontlasten en anderzijds een kwalitatieve impuls konden geven aan de trainingen. Met dank aan de inzet van vele anderen, zijn we vanaf de zaal hiermee gestart.

De trainers worden begeleid door Patrick Meerman en Kevin van de Laar. Zij proberen zoveel mogelijk bij de trainingen aanwezig te zijn en hebben een actieve rol tijdens de trainingen, gericht op de trainers. Zij zullen tijdens de training de trainers voorzien van tips, zodat zij deze gelijk kunnen toepassen. Ook hebben we, gezien het groot aantal E- en F-teams, dit jaar Doryan Voorneveld bereid gevonden, een extra didactische impuls toe te voegen aan de trainersbegeleiding. Met z’n drieën begeleiden zij de trainers, met als doel ontwikkeling. We zijn erg blij met dit drietal trainersbegeleiders.

Het was al langer de wens, ook van de TC, om de woensdagtraining anders in te vullen. Begin november vond er een trainersbijeenkomst plaats om ons idee te delen met de trainers. Ed van Moolenbroek uit de TC was ook aanwezig, evenals Kevin. In deze trainersbijeenkomst hebben we eerst nader kennis gemaakt en stilgestaan waarom de trainers eigenlijk training geven. Stuk voor stuk leuke redenen ‘van het leuk vinden om te werken met kinderen, ze nieuwe dingen leren, tot het jezelf willen blijven verbeteren en dit dan ook bij anderen te willen doen’. Leuk om te horen.

We hebben met de trainers de aanpak van de trainingen gedeeld en zij staan er allemaal positief in. Een van de twee trainingen per week is met een ervaren ‘hoofd’trainer die de training maakt. De jeugdtrainers assisteren bij de uitvoering.  Het doel van deze training is tweeledig; het verhogen van de kwaliteit van de trainers en het verhogen van de kwaliteit van de trainingen. Na deze training kunnen de trainers zelf een vervolg geven aan de training die daarop volgt; een stuk herhaling van de training ervoor en zij kunnen hiervoor gefaciliteerd worden door het opvragen van verdiepingsstof bij de trainersbegeleiders of bij de hoofdtrainer. Immers ook in korfbal telt de ‘kracht van de herhaling’. De hoofdtrainer geeft in principe vier of vijf keer op rij een training. Soms is de hoofdtrainer een gasttrainer en geeft slecht 1 keer trainen, bijvoorbeeld op 15 januari Barry (hoofdtrainer selectie) en op een nader te bepalen datum Jelmer Jonker (international en KL-speler).

De eerste hoofdtrainer is Adriaan van Dijk. De reacties van zowel de trainers (‘hij heeft ze gewoon allemaal in de tang!’) als de spelers (‘dit was echt een leuke training’ en ‘we hebben partijtje gewonnen van de trainers’) zijn positief. Hieronder een kleine impressie. De reeks van Adriaan zit er inmiddels op! In januari zal Jesse van Keeken aan zijn serie starten en in februari is Marijke Schaafsma van de partij. Heb je nog een suggestie voor de periode daarna? Dan houden wij ons aanbevolen!

Heb je andere tips/suggesties ter verhoging van het spelplezier of de organisatie? We houden ons aanbevolen!

Marleen en Anke

Training E- en F-Jeugd Dalto