Winkelwagen (0)

Disclaimer

Dalto Disclaimer
Korfbalvereniging c.k.v. Dalto te Driebergen (Dalto) is de eigenaar van deze website. Bij het samenstellen van deze website wordt de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed aan de gepubliceerde gegevens en informatie.
Desondanks is het mogelijk dat er onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen in deze website. De eigenaar van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De eigenaar van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten voortkomende uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomende uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons onderzocht. Dalto geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

De website van Dalto is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, afbeeldingen, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site en met duidelijke bronvermelding.