Informatie competitie

Het KNKV heeft veel informatie gedeeld over de competitie en een hervorming daarvan. Die delen we voor een deel graag met jullie.

Breedtekorfbal
De breedtekorfbalcompetitie (F- en E-jeugd, D2, D3, D4, C3, B2, B3, A4 en S8) gaat door volgens het oude competitieprogramma. Het wedstrijdprogramma vind je terug in de app KNKV wedstrijdzaken (en op onze website).

Wedstrijdkorfbal (opzet nieuwe competitie)
Nadat met ingang van 28 november de coronamaatregelen aangescherpt waren, is de wedstrijdkorfbalcompetitie toen stopgezet. Dat betekent dat gespeelde wedstrijden van vóór 29 november en de resultaten daarvan nu niet meer gebruikt kunnen worden, als ook het programma van toen en is een nieuwe competitie nodig. De reglementen schrijven namelijk voor dat voor top- en wedstrijdkorfbal er een volledige competitie gespeeld moet worden waarin iedereen elkaar twee keer ontmoet, zodat vervolgens de promotie/degradatieregeling toegepast kan worden. In de oude situatie was het uitspelen van de volledige competitie niet meer haalbaar, doordat er al te veel weken niet gespeeld waren. Daardoor is het niet kunnen toepassen van de PD-regeling, voor het tweede jaar op rij, niet wenselijk. Het KNKV is gaan kijken wat er in de tijd die nu nog resteert wel mogelijk is en dat is de volgende opzet.

Uitgangspunt van de nieuwe wedstrijd- en topkorfbalcompetitie (uitgezonderd de (reserve) Korfbal League) is om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke poules. In het wedstrijdkorfbal bestaan de meeste poules uit acht teams, waaruit in de oude situatie veelal de nummer 1 promoveert en de nummers 7 en 8 degraderen. Deze poules worden gesplitst in twee poules van vier, waarin een hele competitie wordt gespeeld. Vervolgens maken in beginsel de nummers één uit beide poules in een dubbele beslissingswedstrijd uit wie er promoveert en spelen de nummers 3 en 4 kruislings in een dubbele beslissingswedstrijd voor degradatie. De beslissingswedstrijden spelen we in de weekenden van 9 en 16 april.

Bijkomend gegeven: in verschillende poules spelen nu maar zeven teams. In de nieuwe competitie leidt dat tot een poule van vier en een poule van drie teams. In klassen met veel poules van zeven, zoals bijvoorbeeld de reserve vierde klasse, schuift het KNKV wat met teams om zo veel mogelijk poules van vier te maken en zo min mogelijk poules van 3. Heel af en toe is iets geschoven om zondagteams bij elkaar in te delen of om reistijden te verminderen.

Het wedstrijdprogramma vind je terug in de app KNKV wedstrijdzaken (en binnenkort ook op onze website). Via deze link vind je het promotie-/degradatiereglement.

Hervorming zaalcompetitie
Om scheefgroei in de standaardklassen tegen te gaan en de doorstroming op topniveau te bevorderen voert het KNKV met ingang van het zaalseizoen 2022/2023 een hervorming van de zaalcompetitie door. De belangrijkste veranderingen zijn: de samenvoeging van de derde en vierde klasse en de introductie van een nieuw te vormen tussenklasse.

Het KNKV ziet al een aantal jaar een scheefgroei in de standaardklassen. De vierde klasse – de laagste klasse – bestaat uit steeds minder teams. Als gevolg daarvan wordt het plannen van een gelijkwaardige competitie steeds uitdagender, is een goede indeling in de regio niet mogelijk en hebben teams met steeds meer reistijd te maken.

Daarnaast constateert het KNKV dat het doorstromen op topniveau voor verenigingen steeds moeilijker wordt, omdat de stap naar de Korfbal League ongewenst groot is geworden. Ter illustratie: sinds de invoering van de Korfbal League (2005/2006) is ruim zeventig procent van de promovendi na twee seizoenen weer gedegradeerd en is minder dan veertig procent van de promotie/degradatiereeksen gewonnen door Hoofdklasseverenigingen.

In de nieuwe situatie bestaat de Korfbal League uit tien teams, de tussenklasse uit tien teams, en beide Hoofdklassen uit acht teams. De eerste klasse gaat van zes poules naar acht poules en ook de tweede klasse gaat uit acht poules bestaan.

De geplande hervorming van de competitie gaat door indien de huidige zaalcompetitie uitgespeeld kan worden. De promotie- en degradatieregeling met ingang van het seizoen 2022/2023 wordt later bekendgemaakt. Indien de huidige zaalcompetitie niet uitgespeeld kan worden, dan wordt de hervorming een seizoen opgeschoven.

Namens de Technische Commissie

Robin Meerman