Interview Ben Mansvelder op sportknowhowxl.nl

Jongeren in sportbesturen
De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit ‘oudere’ mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur – op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding – wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden.

In de rubriek ‘De jonge sportbestuurder’ komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in ‘De jonge sportbestuurder’: Ben Mansvelder, (30 jaar) bestuurslid bij korfbalvereniging Dalto.

Lees het interview op sportknowhowxl.nl.