Kom laat je horen!

Laat van je horen en praat met ons mee!

We hebben jullie een tijd geleden gevraagd een vragenlijst in te vullen met als themavraag: Wie is de Dalto’er? Eerder deelden we al de resultaten van deze enquête met jullie (zie update 1 en 2). Met de resultaten gaat de Technische Commissie uiteindelijk een nieuw technisch beleidsplan schrijven. Dat is voor iedereen relevant, want dat gaat over vragen als: waar gaan op de lange termijn in investeren en wat vinden we belangrijk voor onze jeugd- en seniorenteams?

Voor de Technische Commissie is de enquête een mooi middel geweest om te bepalen waar we op korte termijn al op kunnen inspelen. Denk aan de begeleiding van trainers of het trainen met andere teams. Dat was stap 1. Maar uiteindelijk gaat het om de lange termijn. Een groot aantal invullers heeft aangegeven dat we hem of haar mogen benaderen om nog eens verder te praten over de diverse onderwerpen uit de enquête. Hoe ziet het vervolg eruit?

Proces

Stap 2 is dan ook om hen uit te nodigen. We willen een bijeenkomst organiseren waar we kunnen doorpraten over een aantal specifieke punten, zodat we heel specifiek onze kernwaarden kunnen vaststellen. Daar gebruiken we verschillende methodes voor, wat zorgt voor een leuke, dynamische en interactieve bijeenkomst. Nu de coronamaatregelen minder strikt worden, hopen we deze bijeenkomsten binnenkort te kunnen organiseren.

Stap 3 is vervolgens om als Technische Commissie een paar stappen door te denken. Met de wetenschap dat we nu weten wat er binnen de club leeft en wat iedereen belangrijk vindt, kunnen we doelen en ambities bepalen voor de toekomst. Hoe ziet Dalto er over drie tot vijf jaar uit? Wat zien we dan gebeuren op onze velden?

Stap 4 is alle uitkomsten bundelen in het te noemen technisch beleidsplan. In het plan, wat kort maar krachtig wordt opgesteld, beschrijven we de visie op korfbal, hoe we omgaan met opleiden, teamsamenstellingen, talentherkenning en welke keuzes we daarin maken.

Doe je mee?
Heb je de enquête niet ingevuld, maar wil je hierover wel meepraten? We nodigen je van harte uit. Je kunt je opgeven via tc@dalto.nl. De data van de bijeenkomsten moeten we nog vaststellen.

Werkgroep ‘Wie is de Dalto’er?’