Kort nieuws uit de ledenverg. van 9-7-2020

20200709 Dalto Klavertje voor Ingrid Tiemersma

Het Dalto Klavertje (vervaardigd door Ricardo Donselaar) is voor Ingrid Tiemersma. Klik voor vergroting

Afgelopen donderdag vond in het clubhuis de ALV plaats van Dalto/Klaverblad Verzekeringen. Gemist? We praten je bij!

Op de agenda stond onder andere de begroting van Dalto, de impact van Corona, de bestuurswisselingen en o.a. het klavertje. Het klavertje werd postuum uitgereikt aan Ingrid Tiemersma van wie wij een aantal weken eerder afscheid hebben moeten nemen. We danken Ingrid voor al haar werk voor onze club; achter de bar, als onderdeel van de crew en natuurlijk als fanatieke supporter langs de lijn.

Het bestuur heeft per afgelopen donderdag een veranderde samenstelling. Zo neemt ondergetekende het stokje over van Marion, die op haar beurt aanblijft (en daar zijn we blij mee) als vicevoorzitter. Naast de wisseling van voorzitter en vicevoorzitter treedt ook een oude bekende terug in het bestuur. Anke Visser zal namelijk de portefeuille technische zaken overnemen van Douwe de Vries. Douwe blijft voor de overdracht van Anke nog enkele maanden aan als adviseur van het bestuur. Naast Ben, Marion, Rolf en Anke is het bestuur nog op zoek op naar het complementerende vijfde bestuurslid. Wij hopen hier op niet al te lange termijn een kandidaat voor te presenteren.

Andere highlights uit de ALV:
• Besproken werd het verzoek van het KNKV om twee wedstrijden op zondag te spelen. Dit verzoek is niet gehonoreerd.

• Ook de gevolgen van Corona voor de zaalcompetitie kwamen aan de orde. De gevolgen voor het publiek zijn nog onzeker. Alle KL-clubs zijn vanaf komende competitie verplicht om livestream te verzorgen. Meerdere ideeën werden geopperd, zoals bijvoorbeeld de livestream via pay-per-view aan te bieden voor een gering bedrag, teneinde het verlies aan inkomsten enigszins op te vangen. En om de mogelijkheid te onderzoeken de gehele hal te huren, zodat meer toeschouwers naar binnen mogen.

• De stichting (SokD) heeft door het gemis aan kantine-inkomsten een behoorlijk minder jaar gedraaid. Onze vereniging heeft door meerdere meevallers zelfs een klein positief te verwachten saldo na dit seizoen, terwijl de begroting uitging van een negatief saldo. Meevallers waren: onder anderen het stopzetten van de rompregeling voor de levering van scheidsrechters; het niet doorgaan van een coördinator voor opleidingen; de royale opbrengst van de Grote Club Actie; de Rabo Clubactie en het, door de kopers van play-off- en bustickets betaalde bedrag, dat niet werd terug gevraagd; en ook een lagere huur voor veld, clubhuis en sporthal. Ook onze sponsor Klaverblad Verzekering heeft nog een forse bijdrage geleverd zodat we tijdens de zomermaanden kunnen blijven korfballen.

• Natuurlijk waren er ook onverwachte kosten, zoals voor het Daltokamp dat niet doorging, maar waarvoor wel een deel van de reservering moest worden betaald; Werden noodgedwongen twee teams terug getrokken, hetgeen een boete opleverde. Ook was er een lagere contributie-opbrengst door het grote aantal opzeggingen aan het eind van seizoen 2018-2019.

Namens het bestuur,
Ben Mansvelder, voorzitter