• Ledenwerving en -behoud

Ledenwerving en -behoud

Een van de focuspunten in het beleidsplan is groei door ledenwerving en ledenbehoud. Immers, om als vereniging goed te blijven functioneren en om topkorfbal ook in de komende jaren mogelijk te maken is het belangrijk om een goede en brede basis te hebben. Om dit verder vorm te geven hebben we een aparte commissie ledenwerving en –behoud. Binnen deze commissie bespreken we hoe we richting kunnen geven aan de manier waarop we leden kunnen werven en minstens zo belangrijk, hoe we leden kunnen behouden.  Met het Speciaal korfbal en de Kangoeroe Klup zijn de eerste wervingsresultaten al zichtbaar.

Binnen de vereniging zijn al heel veel activiteiten die bijdragen aan het werven en behouden van leden. Denk hierbij aan het schoolkorfbal, de jeugdactiviteiten en feesten en het Hemelvaarttoernooi. We gaan dus om tafel met de verschillende commissies om activiteiten op elkaar af te stemmen, te kijken hoe we beter kunnen plannen en waar we elkaar kunnen versterken. Daarnaast gaan we op zoek naar tips en trucs bij andere (korfbal)verenigingen, KNKV en (subsidie)mogelijkheden bij de overheid.

Heb je een goed idee, wil je meedenken of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact

De Commissie ledenwerving en -behoud is bereikbaar via secretaris@dalto.nl.

Esther van Kooten Niekerk