Ook de bestuursvacature Korfbal Zaken wordt ingevuld

Wendy Kroes Daltobestuur Korfbalzaken

De komende ALV wordt Wendy Kroes-Doorn voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij zal de portefeuille Korfbal Zaken (KZ) op zich nemen. Het bestuur is ervan overtuigd dat Wendy met haar ervaringen als korfballer en als vrijwilliger Technische Zaken bij andere korfbalverenigingen (o.a. De Meeuwen) uitstekend geschikt is voor deze functie.

Wendy onderschrijft de visie van Dalto dat alle vormen van korfbal even belangrijk zijn. Dus zowel breedtekorfbal, wedstrijdkorfbal als topkorfbal. Zij zal zich inzetten voor het faciliteren van de korfbalsport voor alle leden.

Binnenkort zal Wendy zichzelf op de website voorstellen.

Vooruitlopend op haar formele benoeming zal Wendy per direct een aantal taken, die binnen de portefeuille KZ vallen, oppakken.

Het bestuur

Welkom