Persbericht trainers selectie 1/2

Vandaag hebben onze trainers van de selectie aangegeven het volgende seizoen niet beschikbaar te zijn voor training en coaching. Zij hebben samen dit besluit genomen op basis van de volgende afwegingen:

Adriaan van Dijk ondervindt te veel fysieke problemen om zich 100% te kunnen geven. Mariska Veldheer –Vink vindt deze taak te zwaar om de kar alleen te gaan trekken. Trainer-coach zijn is namelijk een heel intensieve job, die veel energie vraagt. Bovendien wil Mariska een nieuw te vormen trainersstaf niet in de weg zitten. Zij acht het niet uitgesloten dat zij desgevraagd een nieuw duo zou kunnen vormen met een nieuw te benoemen trainer.

Wij zijn met Adriaan en Mariska van mening dat Dalto 1 een goed zaalseizoen achter de rug heeft. Zeker het slot was spectaculair. Met de wedstrijden tegen Groen Geel hebben we historie geschreven. Helaas hebben we dit niet om kunnen zetten in promotie naar de Korfbal League.

Vooralsnog is het vizier van de staf en de selectie gericht op handhaving in de Ereklasse: het liefst met een paar goede wedstrijden tegen de top van het Nederlandse korfbal.

Het vizier van bestuur en TC is ondertussen gericht op het aantrekken van een nieuwe trainersstaf.

Wij spreken onze dank uit voor het werk dat Adriaan en Mariska het afgelopen jaar hebben verricht. We zien jullie graag op ons velden terug.

Bestuur en TC