Winkelwagen (0)

Positief coachen

Hoe het begon

Korfballen we alleen voor de winst op de tegenstander of is er meer dan dat? Vraag aan tien Dalto-ers waarom zij korfballen en negen van hen zullen zeggen dat ze het voornamelijk voor hun plezier doen. Ze vinden korfbal gewoon een leuke sport! Wie met plezier sport, zal meer leren, zich sneller ontwikkelen en meer betrokken zijn bij onze vereniging. En dat leidt vanzelf tot ‘winst’…

Hoe jonger dat plezier er is, hoe beter! Maar hoe zorgen we ervoor dat onze jeugdspelers met plezier kunnen sporten en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op sportief als sociaal vlak? Het komt daarbij vooral aan op de juiste training en coaching. Tuurlijk, ieder heeft zijn eigen manier van coachen en dat is ook niet goed of fout, maar in de kern moet het gaan om een positieve benadering. Daarnaast moeten we natuurlijk niet de scheidsrechters en ouders vergeten en de rol die zij daarbij kunnen spelen.

In seizoen 2014-2015 hebben een aantal trainers, coaches en betrokken ouders de cursus ‘Er is meer te winnen’ van de KNKV gevolgd. Vanuit deze cursus zijn we met een aantal leden en in samenwerking met de JTC verder aan de slag gegaan met het idee om het positief coachen binnen de club verder te ontwikkelen. In overleg met het bestuur en de JTC is besloten om hiermee in het seizoen 2015-2016 van start te gaan en om te beginnen actief in te zetten bij de jeugd.

Dit houdt in dat we trainers en coaches zullen begeleiden en kennis willen laten maken met de visie van het positief coachen. Ook willen we de ouders hierin actief betrekken. In de eerste weken van het seizoen zullen we samen met de coaches de ouders van ieder team uitnodigen om kennis te maken en om te bespreken wat hun rol hierin kan zijn. Daarnaast zullen we ook breder aandacht vragen voor het onderwerp, onder andere via de website.

Afbeelding Positief coachen verkleind - Dalto/Klaverblad Verzekeringen - Korfbal - Driebergen

Tips voor trainers/coaches

Bij de begeleiding van de trainers gebruiken we de volgende tips.


Dalto wil graag dat onze jeugdleden met plezier sporten en zich ontwikkelen tot steeds betere en sportieve korfballers. Trainers, coaches en ouders begeleiden hen daarin.

 1. Kijk vooral naar wat er wél goed gaat

Beschouw goede dingen niet als vanzelfsprekend, maar benoem ze expliciet. Complimenten zijn motiverend en iedereen vindt het fijn om ze te krijgen. Geef daarom veel eerlijke en concrete complimenten.

 1. Focus op taken en inspanning

Iedereen wil natuurlijk graag winnen, maar het gaat er in de eerste plaats om dat je spelers plezier hebben en zich ontwikkelen als spelers en als team. Dan komen de doelpunten vanzelf! Leg daarom de nadruk op doelstellingen en taken die iets verder gaan dan je spelers al kunnen, maar die toch haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: speler A gaat vandaag in de wedstrijd drie keer schieten, speler B gaat met één hand gooien, we gaan allemaal tot en met de laatste minuut keihard werken. En vier het als een succes als die doelstellingen zijn gehaald!

 1. Fouten maken is oké

Laat duidelijk merken dat het goed is om fouten te maken, daar leren de spelers van en dus gaan ze beter spelen.

 1. Geef opbouwende aanwijzingen

Opbouwende aanwijzingen (‘hoe kun je het de volgende keer anders doen’) werken beter dan kritiek (‘je doet het (alweer) fout!’). Stel vaak open vragen: wat zou je de volgende keer anders kunnen doen? Zo laat je spelers zelf bedenken hoe ze zich kunnen verbeteren.

 1. Wat vinden je spelers leuk en belangrijk?

Probeer erachter te komen waarom jouw spelers korfbal zo leuk vinden en probeer daar rekening mee te houden.

 1. Stimuleer positief gedrag en geef zelf het goede voorbeeld

Maak aan het begin van het seizoen met je spelers duidelijke afspraken over gedrag op trainingen en in wedstrijden. Maak in ieder geval afspraken over respectvol omgaan met teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters. Maar bijvoorbeeld ook over op tijd en in sportkleding aanwezig zijn, luisteren tijdens de uitleg, meedoen met oefeningen en meehelpen met klaarzetten en opruimen. Geef zelf het goede voorbeeld!

Geef complimenten als je spelers zich aan de afspraken houden. Als kinderen zich niet aan de afspraken houden, probeer dan een goede balans te vinden tussen negeren (werkt vaak goed!), het kind apart nemen om samen zijn gedrag te bespreken, of straf geven (als het echt niet anders kan).

 1. Structureer je training en leg duidelijk uit

Bedenk van tevoren precies wat je tijdens een training gaat doen. Dan kun je tijdens de training je aandacht helemaal aan de spelers geven. Leg kort, duidelijk en verstaanbaar uit. Doe zelf dingen voor.

 1. Betrek en informeer ouders

Stuur aan het begin van het seizoen aan de ouders een mail met info over de start van het nieuwe seizoen. Organiseer een korte kennismakingsbijeenkomst, bijvoorbeeld een kop koffie na de eerste thuiswedstrijd. Je kunt dan ook afspraken maken met de ouders, bijvoorbeeld over op tijd komen, rijden en positief gedrag langs de lijn. Ook kun je ouders om hulp vragen, bijvoorbeeld om af en toe te coachen als je zelf verhinderd bent. Stuur ouders wekelijks een korte mail over de wedstrijd van die week en evt. bijzonderheden.


Als er lastige vragen zijn of als je moeite hebt met het gedrag van ouders, schakel dan je begeleider of de JTC in.

Bovenstaande is te downloaden in het pdf-bestand: Tips voor trainers & coaches

Tips voor ouders

Onderstaande tips brengen we elk seizoen onder de aandacht bij de ouders.


Dalto wil graag dat onze jeugdleden met plezier sporten en zich ontwikkelen tot steeds betere en sportieve korfballers. Trainers, coaches en ouders begeleiden hen daarin.


 1. Plezier gaat voor presteren

In plaats van ‘Heb je gewonnen?’ en ‘Heb je gescoord?’, kun je ook vragen: ‘Was het leuk?’ en ‘Hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kind

eren dat plezier voorop staat. Stel de ontwikkeling van het kind centraal. Door het plezier krijgt een kind meer zelfvertrouwen en gaat het op zijn of haar niveau beter ontwikkelen.

Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn/haar sport!

 1. Kom het team aanmoedigen!

Kom kijken bij wedstrijden en moedig het hele team aan. Geef na de wedstrijd complimenten, zowel bij winst als bij verlies (‘wat hebben jullie goed geknokt’, ‘wat heb je vaak geschoten’).

 1. Aanwijzingen komen van de coach

De coach is er om aanwijzingen te geven.

Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Het is verwarrend voor je kind en hinderlijk voor de coach. De coach maakt afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is…

 1. Geef zelf het goede voorbeeld

Houd je mond tegen de scheidsrechters. Soms moeilijk, maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms zit het tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee moeten omgaan.

 1. Allemaal vrijwilligers

Wees je ervan bewust dat iedereen die zich bij Dalto voor je kind inzet, dat vrijwillig en met de beste bedoelingen doet. Dat geldt voor trainers, coaches en scheidsrechters, maar ook voor de leden van commissies en voor het bestuur.

 1. Wees betrokken bij het team en bij de vereniging

Ouders zijn nodig om er een mooi korfbalseizoen van te maken. Zorg ervoor dat uw kind op tijd en in sportkleding aanwezig is en dat u tijdig afzegt als uw kind een keer verhinderd is. Houd de website van Dalto in de gaten, zodat u weet wanneer wedstrijden zijn en wanneer u aan de beurt bent om te rijden. Spring een keer in als de coach verhinderd is, of help met het organiseren van een teamfeestje.

En overweeg wellicht eens om u breder voor de club in te zetten. Dat is niet alleen nuttig, maar ook gezellig! De vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@dalto.nl) kan u over de mogelijkheden informeren.


Vanuit ‘Positief Coachen’, i.s.m. de JTC, wordt bij de jeugdteams actief aandacht aan positief coachen besteed. 

Klik op de volgende link voor het pdf-bestand: Tips voor ouders