Spelregelwijzigingen per seizoen 2021/2022

Neem voordat de competitie begint nog even de nieuwste spelregels door

Vorig seizoen zijn de spelregels in zijn geheel vernieuwd (zie ook het bericht van toen met een uitgebreidere toelichting). Er zijn nu enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd, en een inhoudelijke wijziging. Dat betreft dat coaches alleen langs de zijde van de spelersbank mogen bewegen.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit blijft;
  • Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg mag zijn en de coaches aan de kant van de bank moeten blijven;
  • Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft;
  • Passief te spelen dient bestraft te worden, bijvoorbeeld vertraagd de bal op te brengen naar het andere vak;
  • Het nemen van de strafworp door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt;
  • Er is geen sprongbal/scheidsrechtersbal meer.

Toelichting
In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren.

Twee scheidsrechters
Het experiment met twee scheidsrechters wordt uitgebreid naar alle klassen waar voorheen met assistent gefloten werd, bijvoorbeeld onze A1 en soms ook het derde. Het kan dus zijn dat er in plaats van een scheidsrechter met assistent nu twee scheidsrechters komen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Heb je een vraag? Spreek iemand van de Arbitragecommissie aan of stuur een mail naar arbitrage@dalto.nl.

Namens de Arbitragecommissie

Robin