Sponsorkleding en clubshirts inleveren

Aan een ieder die het betreft.

In het begin van het seizoen heeft de vereniging sponsorkleding ter beschikking gesteld.
De sponsorcommissie heeft inmiddels het verzoek gedaan om de kleding (inclusief tassen) in te leveren; nog niet iedereen heeft dit gedaan.

Tevens heeft een aantal van onze leden er voor gekozen om aan het eind van het seizoen te stoppen; de leden dienen de in bruikleen gekregen shirt ook in te leveren.

Neem contact op met Peter Tiemersma voor de inlevering.
Dit kan op telefoonnummer 06-34 94 81 28 of mail ptiemersma@hotmail.com