Winkelwagen (0)

Teamindelingen 2023/2024

Algemene toelichting
De teamindelingen voor seizoen 2023/2024 zijn bekend. Bij de diverse jaarlagen staan opmerkingen vermeld specifiek voor bepaalde teams. Heb je een vraag of opmerking over de teamindelingen, neem dan contact op met de Technische Commissie. Dat kan alleen schriftelijk via tc@dalto.nl en uiterlijk voor woensdag 21 juni om 20.00 uur. We zullen alle opmerkingen en vragen bespreken in onze vergadering van maandag 26 juni 2023. Daarna zal een terugkoppeling volgen.

Uitgangspunt
De eerste jeugdteams spelen in de Hoofdklasse. Hier is voor gekozen omdat de vereniging graag wil dat alle jeugdspelers spelplezier beleven en uitdagende trainingen en wedstrijden aangeboden krijgen. Daarvoor is het noodzakelijk om diverse competitieniveaus aan te bieden, waaronder Hoofdklasse. Vanaf de B-jeugd komt daar bij dat het belangrijk is om Hoofdklasse te spelen voor de ontwikkeling van spelers die door kunnen stromen naar de selectie. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de teamindelingen. Bij de D1 en C1 worden gelet op de leeftijd nog geen selectietrainingen gehouden, dat doen we pas vanaf de B1/B2.

Bij het maken van de teamindelingen wordt in eerste instantie rekening gehouden met de leeftijd, omdat we gebonden zijn aan de regels van het KNKV daarover. Verder wordt afhankelijk van de leeftijdscategorie en het niveau van de competitie waarin de teams uitkomen, gekeken naar de korfbalontwikkeling, betrokkenheid en inzet, vriendjes/vriendinnetjes, ideale verdeling van eerste en tweedejaars spelers en minimale  en maximale grootte van het team. De indelingen van de tweede teams hebben een relatie met onze wens om de eerste jeugdteams in de Hoofdklasse te laten spelen. We voegen in deze teams ‘eerstejaars’ kinderen toe waarvan we denken dat ze het jaar daarna in de Hoofdklasse kunnen spelen.

Selectie(procedure)
Voor de B1/B2 en A1/A2 is er een selectieprocedure. Spelers worden hier via de trainer-coaches over geïnformeerd. Voor de zomer zal deze selectieprocedure zijn afgerond en tegelijkertijd geldt voor deze teams dat er sprake is van een ‘doorlopende selectie’. Dit houdt in dat er gedurende het seizoen wijzigingen in de teamindelingen kunnen plaatsvinden. In ieder geval bij het begin van de eerste veldhelft en bij de overgang van veld naar zaal zullen de trainer-coaches en de Technische Commissie bekijken of het nodig is om te selecteren. Spelers worden hierover vroegtijdig geïnformeerd.

Toelichting C-, B- en A-jeugd
Zie de toelichting bij de concept-indeling die we eerder publiceerden. De teamindeling voor de C-jeugd is nagenoeg rond.

Toelichting D-jeugd
Bij de indeling van de D-teams speelt dat – zoals eerder toegelicht – de D1 Hoofdklasse speelt en daarom wordt dit team ingericht op kinderen die dit qua korfbalniveau aan kunnen. De D2 is wat dat betreft een team waarin kinderen spelen waarvan we denken dat ze het jaar daarna in de Hoofdklasse kunnen spelen. De D3 tot en met D5 hebben we ingericht als zo homogeen mogelijk gevormde teams (met andere woorden: kinderen met gelijke ontwikkelbehoeften zitten in hetzelfde team). De teams hebben we samengesteld, net als bij de E-jeugd, op een combinatie van sociale en korfbaltechnische uitdagingen. Kinderen kunnen zo optimaal van elkaar leren is de verwachting. De D2 tot en met de D5 spelen allemaal breedtekorfbal en derhalve op een vergelijkbaar niveau. In de D mixen we de teams bij voorkeur niet meer gedurende het seizoen. Instromende kinderen komen – afhankelijk van eerdere ervaringen – in een van de reeds bestaande D teams.

Bij de D5 staan op dit moment zeven kinderen, maar we verwachten de komende periode nog aanmeldingen en hopen dat we aan de start van volgend seizoen een compleet team hebben staan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zorgen we op dat moment voor een oplossing.

Toelichting E-/F-jeugd
Bij de indeling van de E- en F- teams hebben we steeds combinaties gemaakt van kinderen die sociaal en korfbalinhoudelijk een vergelijkbare ontwikkeluitdaging hebben. De cijfers achter de teams zeggen, zoals eerder ook toegelicht eigenlijk niets. We hebben kinderen die bevriend zijn en kinderen die op korfbalgebied een vergelijkbare ontwikkeling hebben doorgemaakt bij elkaar gezet.

Alle teams krijgen volgend jaar trainers die passen bij de uitdagingen van de kinderen. Teams met veel kinderen die net met korfbal starten, hebben relatief meer kinderen in een team. Soms is het ook zo dat kinderen nog andere sporten combineren met korfbal. Ook in die teams zijn relatief iets meer kinderen geplaatst.

Het kan zijn dat we in de zaal nog meer E- en F-teams kunnen maken (21 juni is er nog een instuif waarna mogelijk nog aanmeldingen volgen), dan zullen we opnieuw zorgvuldig afwegen welke kinderen qua korfbaltechnische en sociale uitdaging bij elkaar passen. Als uw kind nu bijvoorbeeld in de E2 zit, kan het met de zaal ook in een ander E team terechtkomen, als blijkt dat dit een betere plek is voor de ontwikkeling.

De trainers van de E- en F-teams worden per komend seizoen ook begeleid door onze nieuwe Hoofden jeugdopleiding: Floor Böger & Fernand Lith. Daarover later meer!

Afronding huidige seizoen
Voor de afronding van het huidige seizoen verwijzen wij graag naar de het bericht van 13 juni jl.

Start nieuwe seizoen
Voor de start van het nieuwe seizoen publiceren we binnenkort een nieuwe jaaragenda.

Trainer-coaches
We zijn blij met het grote aantal trainer-coaches die zich volgend seizoen weer voor onze teams inzetten. Zoals jullie in de updates hebben kunnen lezen, is een groot deel van de teams voorzien van een trainer-coach. Voor de teams waarbij nog geen trainer-coach staat vermeld, geldt dat we voor alle teams op dit moment nog gesprekken hebben lopen met potentiële trainer-coaches. Houd hiervoor de updates op de website in de gaten.

Bij sommige teams staat één trainer-coach, bij de meeste teams twee en bij sommige teams zelfs drie. Dat er bij sommige teams drie trainer-coaches staan, heeft ermee te maken dat we bepaalde trainer-coaches willen opleiden (zodat die in de toekomst zelf een team kunnen begeleiden). Daarnaast heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van de trainer-coaches, sommigen zijn alleen op een bepaalde dag beschikbaar en ontlasten zo de andere trainer-coaches.

Mocht je iets als trainer-coach iets kunnen betekenen, neem vooral contact met ons op. Hoewel we voor alle teams op zoek zijn naar een vaste trainer en/of coach, kan ook een kleine bijdrage het verschil maken. Zo kun je denken aan een bepaalde periode (bijvoorbeeld een blok van vier weken of alleen de eerste veldhelft), een bepaalde dag (bijvoorbeeld de dinsdag/woensdag of donderdag/vrijdag training of de wedstrijd op zaterdag) of elke andere denkbare indeling.

De teamindeling voor seizoen 2023/2024 vind je via Competitie – Teamindelingen.

De Technische Commissie

Ander nieuws

Hemelvaart toernooi 2024

3 likes

Barhelden gezocht: er staan nog diensten open!

3 likes

Toernooien 2024

0 likes

Alle C-teams voorzien van trainers!

32 likes