Winkelwagen (0)

5 likes

Terugblik ALV: veel bloemen, goede cijfers en blik op de toekomst

Op donderdag 27 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Je leest het goed jaarlijks, want gisteren hebben we medegedeeld dat we niet meer halfjaarlijks, maar jaarlijks de vergadering plaats laten vinden en wel richting einde seizoen juni/juli van elk seizoen.

Na een korte terugblik op het seizoen en uiteraard de felicitaties voor de D1 op het recente NK hebben we Rosemarie in het zonnetje gezet als roerganger bij datzelfde NK en daarmee natuurlijk ook symbolisch alle vrijwilligers betrokken.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Heidi de Kam, die na een bestuurstermijn van vier jaar aftreedt. Heidi blijft aan tot en met het einde van haar termijn in november 2024. In het bestuur is/was Heidi letterlijk en figuurlijk de pitbull. Ze beet zich vast in projecten, zat op de deadlines en hield ons scherp. We zien Heidi ongetwijfeld terug in een andere rol bij onze mooie club. Het vertrek van Heidi betekent dat er een positie vrijkomt in het bestuur. Een rol die we op basis van de competenties van een nieuw bestuurslid invullen en passend kunnen maken. Heb je interesse? Bel, app of mail Ben gerust voor een vrijblijvend kop koffie of biertje.

De ALV draait natuurlijk om het informeren van onze leden en wel op twee vlakken, namelijk: voortgang van beleid en de financiele verantwoording. Tijdens deze ALV is de jaarrekening over 2022 – 2023 goedgekeurd met een mooi resultaat en hebben we een akkoord gekregen op de begroting voor het seizoen 2024 – 2025, waarbij we weer een stapje kunnen maken. Wel staan voor een aantal uitdagingen: tekort aan zaalcapaciteit, stijgende inkoopkosten, bondsafdrachten, etc. Er zitten een aantal luxeproblemen in die uitdagingen, want qua ledenontwikkeling lopen we ver voor op de geprognotiseerde ledenaantallen welke we in het beleidsplan hadden opgenomen.

De avond eindigde met de uitreiking van niet een, maar twee klavertjes. De eerst kwam toe aan Jan Slettenhaar. Jan krijgt deze voor ruim 24 jaar inzet in de communicatiecommissie als webmaster en clubfotograaf. “Wij hadden een website voordat internet bestond”. Jan stopt met een aantal taken, maar blijven we nog steeds zien in het tuinteam, schaduwbestuur en de vrienden van dalto.

“Als we gaan dan gaan we met zijn allen”, dat is het motto van de D-side en dat hebben ze afgelopen jaar ook weer laten zien. Waar de club ging, gingen zij. Ze zijn HET warme bad voor mensen die bij de vereniging komen, zorgen voor een positieve uitstraling van de club naar buiten en daarom krijgen zij het klavertje. Naast het klavertje gaan we met de volledige D-side naar een professionele opnamestudio om alle nummers in te zingen voor Spotify. Waarover later meer :).

Ander nieuws

Update van het S-team

2 likes

Zomertrainingen

0 likes

Jaaragenda seizoen 2024/2025 (paar wijzigingen)

1 likes

Dalto Gala, meld je nu aan!

3 likes