Tijd voor een update!

Ontwikkelingen binnen de Technische Commissie

Tijd voor een update! Enkele weken geleden gaven Marleen en ik aan dat we in het diepe sprongen om een nieuwe TC te bouwen (zie ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder‘). We zijn heel blij dat we daar reacties op kregen! We voelen ons trots te melden dat we inmiddels de volgende mensen bereid hebben gevonden een rol in de nieuwe TC ofwel als coördinator te gaan vervullen: Robin Meerman en Andrea Lieftink komen de TC versterken, naast Wesley Dinsbach die blijft.

We nemen afscheid van Elmer Groot Hulze, Douwe de Vries en Paul van de Griendt die alledrie enorm veel goed werk hebben verricht in en rondom alles wat met technische zaken te maken heeft. Paul blijft zolang we nog geen opvolger hebben, wel betrokken bij alles rondom Dalto 1 tot en met 4 en Dalto A1/A2. Fijn dat hij dat wil blijven doen. Met Ed van Moolenbroek en Edwin van Kooten Niekerk zijn we nog in gesprek over hun rollen in de toekomst.

Als coördinatoren verwelkomen we Chiara de Groot voor Dalto 6/7, Nathalie Drost voor Dalto A3 tot en met A6 en we hadden al het genoegen met Marlies van Dijk voor de E-jeugd en Esther Rietdijk-Brouwer voor de F-jeugd en Kangoeroes.

We zijn heel blij dat we op deze manier versterking krijgen. We zijn zoals gezegd in het diepe gesprongen, waardoor nog niet alles bij ons bekend is, en we ongetwijfeld dingen vergeten. Trek dan gerust aan de bel! Samen komen we immers verder!

We kunnen overigens nog steeds coördinatoren en versterking voor de TC gebruiken… dus, voel je hier iets voor? Laat het dan even weten aan Marleen of mij!

Namens de Technische Commissie

Marleen Brouwer en Anke Visser