Winkelwagen (0)

2 likes

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 juni 2024 

Het bestuur van Dalto/Klaverblad Verzekeringen nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

 • Donderdag 27  juni 2024
 • Start om 20.00 uur
 • Clubhuis de Woerd

Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden, ouders van (jeugd)leden en vrienden van Dalto. Stemrecht is er voor alle Dalto-leden vanaf 18 jaar.

Stand van zaken Beleidsplan 2022-2026? 
Afgelopen jaar heeft het bestuur met inbreng van leden een beleidsplan opgesteld. Tijdens deze ALV wil het bestuur in een laatste ronde de stand van zaken tot nu toe aan jullie voorleggen.

Wil je een onderwerp inbrengen voor de ALV, dan kan dit tot 7 juni 2024 bij Heidi de Kam (mail: secretariaat@dalto.nl). Je kunt ook bij haar terecht voor vragen of opmerkingen

Op de ALV staan vooralsnog de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Opening en vaststelling agenda;
 • Verslag ALV 27-6-2023;
 • Financiële verantwoording seizoen 2022-2023;
 • Bestuurssamenstelling:
 • Heidi de Kam – november 2024;
 • Toekennen Klavertje;
 • Rondvraag;
 • Sluiting.

 

De financiële stukken zijn per mail op te vragen bij Rosemarie Wielinga (mail: penningmeester@dalto.nl).

Namens het bestuur,
Heidi de Kam en Ben Mansvelder

Ander nieuws

Update van het S-team

3 likes

Zomertrainingen

0 likes

Jaaragenda seizoen 2024/2025 (paar wijzigingen)

1 likes

Dalto Gala, meld je nu aan!

3 likes