Uitwedstrijden in de Korfbal League op zondag?

Het bestuur wil graag weten hoeveel Dalto-leden er wel of geen bezwaar tegen hebben dat komend zaalseizoen Dalto 1 en 2 enkele UITwedstrijden op zondag spelen. Bijvoorbeeld UIT tegen Blauw Wit, LDODK of Fortuna. Deze uitzondering geldt alleen voor het spelen in de Korfbal League! Alle andere teams, van jong tot oud, blijven hun wedstrijden op zaterdag spelen.

Om jullie mening te peilen heeft het bestuur een korte vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is naar alle leden gemaild. Als je deze nog niet ontvangen hebt kun je contact opnemen met secretariaat@dalto.nl.

Aanleiding en het waarom van deze enquête

Dalto is van oorsprong een christelijke korfbalvereniging. In onze statuten staat dat we als club ”…. op grondslag van de christelijke beginselen…” de korfbalsport beoefenen. Toen onze club werd opgericht betekende dit dat er niet op zondag gesport mocht worden. Voor sommige leden was het christelijke uitgangspunt belangrijk om bij Dalto te sporten, voor andere leden helemaal niet en golden er vaak meer praktische redenen.

In de loop van de jaren is het uitgangspunt van niet op zondag mogen sporten minder strikt geworden. Echter, voor een aantal van onze leden blijft het vanwege hun geloofsovertuiging op zondag spelen een ongewenste situatie voor henzelf en voor sommigen geldt dit ook voor de vereniging.

Het KNKV heeft altijd bij het indelen van teams rekening kunnen houden met de wens van een vereniging om wel of niet op zondag te willen spelen. Afspraak is dat in een gemengde poule een zondagvereniging op zaterdag tegen een zaterdagvereniging moet spelen. De zondagvereniging dient zich dus altijd aan te passen. Er ligt nu een verzoek van de zondagverenigingen spelend in de Korfbal League om hun thuiswedstrijd tegen een zaterdagploeg op zondag te mogen spelen. Daarnaast wil het KNKV in verband met de tv-uitzendingen en de daaraan verbonden plichten en rechten (inkomsten voor Dalto) de wedstrijden in de Korfbal League zo veel mogelijk spreiden over het weekend.

Uitkomsten peiling
De uitkomsten zullen via de website met jullie gedeeld worden. Ook zal het eventueel spelen van uitwedstrijden door de selectie op zondag op de eerstvolgende ALV in september worden besproken.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Ben Mansvelder (voorzitter). Stuur hiervoor je mail naar voorzitter@dalto.nl.