Update en mutaties Technische Commissie

Voor de TC waren de afgelopen maanden zeker geen stille maanden, in de zomerperiode is er juist veel te regelen. Van teamindeling tot inhuurtroubles zaaluren, van trainers tot trainingsrooster en van coaching tot teamopgave voor de bond. Inmiddels is de competitie gestart, toch zijn we nog steeds op zoek naar trainers en coaches.

Denk serieus na of jij daarin iets kunt betekenen. Bespreek het ook in je team, misschien kun je samen wat doen. Trainen geven kan eventueel ook in toerbeurt, zodat je niet elke week bezet bent. Misschien denk je, dat vinden van trainers een TC-probleem is. Mis! Dit is een verantwoordelijkheid (nu een probleem) van ons als vereniging. Net zoals bijvoorbeeld de arbitrage, we kunnen dat ook alleen met z’n allen oplossen. Meld je aan!

Dan de plannen voor dit seizoen. Ten eerste willen we opnieuw kijken of er voldoende belangstelling is om een KT2-cursus te organiseren. Dat is, zeg maar, de basiscursus korfbaltrainer. Daarnaast proberen we de vervolgcursus KT3 in eigen huis te organiseren. Heb je belangstelling voor één van deze cursussen, laat het ons weten! Een mailtje naar tc@dalto.nl volstaat. Andere lopende zaken: begeleiding E- en F-jeugdtrainers, mogelijk extra teams voor de zaalcompetitie, overleg met de gemeente over buurtsportcoaches, vastleggen en communicatie van de beleidsuitgangspunten, invullen vacatures et cetera.

De samenstelling en taakverdeling binnen de TC is gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Bert en Henry zullen binnenkort hun taak beëindigen. Goed nieuws is dat Elmer Groot Hulze is toegetreden tot de commissie. We zijn nog op zoek naar uitbreiding, tips zijn welkom! De taakverdeling vind je op deze pagina.

Namens de TC,
Henry Valk
mail: tc@dalto.nl