Update Wie is de Dalto’er? 1

We delen graag de resultaten van de enquête 'Wie is de Dalto'er?'

Onlangs hebben we jullie gevraagd de vragenlijst in te vullen met als themavraag: Wie is de Dalto’er?

Wij zijn erg blij te kunnen vertellen dat we ruim 180 ingevulde enquêtes mochten ontvangen. Wat neerkomt op ongeveer 53% van alle 16+ leden van Dalto. Een mooie score wat ons betreft!

Samenvatting

Maar wat willen we nu precies doen met de data uit deze enquête? En welke vervolgstappen zijn er te nemen? Hoe bepalen we nu wie de Dalto’er is? Veel vragen om te beantwoorden en daar heeft de werkgroep binnen de Technische Commissie nog wel enige tijd voor nodig. We kunnen in elk geval al een paar mooie highlights uit de enquête met jullie delen. In drie updates praten we jullie bij. In deze eerste update komen de eerste twee thema’s uit de enquête voorbij.

Sociaal en plezier

Bij het thema sociaal en plezier probeerden we te weten te komen hoe de leden fun en vriendschap binnen onze vereniging waarderen. Zo dragen clinics bij aan de ontwikkeling van de leden, maar ook aan een stukje plezier en verbinding. Uit de enquête blijkt dat met name de jeugd van Dalto vindt dat zij te weinig mogelijkheden krijgt om deel te nemen aan een clinic. Daar tegenover staat dat jullie vinden dat Dalto genoeg korfbal en niet-korfbal gerelateerde activiteiten organiseert. Ook wordt het trainen met andere teams als prettig ervaren en is de wens groot om als Dalto vaker deel te nemen aan externe toernooien.

Trainen & spelplezier

De trainingstijden en trainingslocaties zijn dik in orde. Petje af voor de betrokkenen die elk seizoen de puzzel weer moeten leggen. Jullie vinden ook dat elk team minstens één trainer/coach moet hebben. Bij de jeugd het liefst twee trainers/coaches. Een balans tussen jong/oud en man/vrouw zou ideaal zijn. Daar tegenover staat wel dat we flink meer mogen investeren in het opleiden en begeleiden van de trainers. Als laatste ervaren de spelers dat er positief gecoacht wordt, met een klein verschil tussen coaching bij de senioren en junioren/jeugd.

Werkgroep ‘Wie is de Dalto’er?’