Update PiM

Update over de punten in mindering en financiële bijdrage

Oktober vorig jaar, aan het eind van de eerste veldhelft, publiceerden we onderstaand bericht over de wedstrijden die namens Dalto bij andere verenigingen moeten worden gefloten en beoordeeld. Ondertussen kunnen we de eindstand opmaken.

Update 2

Zoals je in de grafiek kunt zien, hebben we het helaas niet gehaald. Wat betekent dat? We zullen nog een extra financiële bijdrage aan het KNKV moeten betalen van € 2.359,50. Mogelijk valt dit bedrag iets lager uit, omdat de wedstrijden van gisteren nog niet zijn meegeteld. Daarnaast krijgen Dalto 2, 3, 4, 5, 6 en 7 allemaal voor de veldcompetitie van seizoen 2022/2023 één punt in mindering. Voor de zaalcompetitie, die als gevolg van de coronamaatregelen werd aangepast, hebben we aan onze verplichtingen voldaan en zullen er dus geen punten in mindering worden gebracht.

Daarnaast hebben we een aantal thuiswedstrijden gehad waarvoor normaal gesproken een neutrale bondsscheidsrechter aangewezen zou worden, maar die we uiteindelijk toch zelf hebben moeten fluiten. Dat heeft ons een bedrag van € 249,90 opgeleverd. Onze dank gaat uit naar al onze scheidsrechters, beoordelaars en jurytafelleden die een bijdrage aan de arbitrage hebben geleverd afgelopen seizoen!


Oktober 2021

Terug van weggeweest… een update over hoe het ervoor staat met de wedstrijden die namens Dalto bij andere verenigingen worden gefloten en beoordeeld. Hoe dat precies zit, kun je hieronder nog eens  teruglezen.

Onze scheidsrechters en beoordelaars hebben tijdens de eerste veldhelft inmiddels 30 wedstrijden gefloten en beoordeeld ‘buiten de deur’. Een mooi resultaat! Hieronder staat een overzicht van de huidige stand van zaken, dit geldt alleen voor het veld. Voor de zaal volgt te zijner tijd een nieuwe overzicht.

Dank aan elke scheidsrechter en beoordelaar die zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Update 1


Het tellertje op de homepagina, hoe zat het ook alweer?

De teller geeft aan hoeveel wedstrijden KNKV-scheidsrechters van Dalto nog moeten fluiten bij andere clubs. Waarom ‘moeten’? Dit heeft te maken met een regeling die het KNKV in overleg met de verenigingen heeft afgesproken. Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat alle wedstrijden in het wedstrijdkorfbal gefloten worden door een neutrale KNKV-scheidsrechter. Een neutrale scheidsrechter is een KNKV-scheidsrechter die niet lid is van de thuisclub of de gastclub.

Wat betekent dit voor Dalto?
Dalto heeft heel veel teams die wedstrijdkorfbal spelen. Op basis van het aantal thuiswedstrijden dat die teams spelen, berekent de regeling hoeveel wedstrijden in het wedstrijdkorfbal wij buiten de eigen club moeten fluiten.

Voor het veldseizoen 2021/2022 betekent dit dat Dalto KNKV-scheidsrechters 131 wedstrijden moeten fluiten. Op dit moment heeft Dalto nog niet voldoende KNKV-scheidsrechters om dit aantal wedstrijden gemakkelijk te halen. Scheidsrechter zijn is vrijwilligerswerk en zoals we allemaal weten is het best een uitdaging voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden.

Lukt het ons niet om 131 wedstrijden buiten de club te fluiten, dan moet Dalto een extra bijdrage betalen aan het KNKV. Als we meer dan een bepaald aantal wedstrijden niet fluiten krijgen de seniorenteams (behalve Dalto 1) bovenop de extra financiële bijdrage punten in mindering voor het volgende seizoen. Lukt het ons om 82 wedstrijden te fluiten, dan krijgen we het volgende seizoen geen punten in mindering, maar moeten wij nog wel een extra financiële bijdrage per niet gefloten wedstrijd betalen. Afgelopen (reguliere) seizoen bedroeg de extra financiële bijdrage € 2.320,- en hebben we geen punten in mindering gekregen. Ondanks het forse bedrag was dat een mooi resultaat met dank aan iedereen die wedstrijden bij andere clubs fluit voor Dalto.

Het tellertje
De teller (alleen zichtbaar op een pc/laptop/tablet) geeft aan hoeveel wedstrijden we nog moeten fluiten om geen extra financiële bijdrage te hoeven betalen (over de punten in mindering berichten we apart). Op deze manier kan iedereen zien waar we als vereniging staan op arbitragevlak. En dat het voor ons dus heel belangrijk is dat meer mensen zich aanmelden om KNKV-scheidsrechter te worden.

Het bestuur wenst alle Dalto-scheidsrechters en de leden van de Arbitragecommissie een sportief ‘fluit’seizoen toe.

Het bestuur