Herinnering – Vacature secretaris bestuur

Sinds het korfbalseizoen 2017- 2018 ben ik met veel plezier secretaris in het bestuur van de leukste korfbalvereniging van Nederland. Daarnaast studeer ik theologie aan de universiteit van Tilburg; een langgekoesterde wens die dit jaar in vervulling is gegaan. De studiebelasting is echter behoorlijk en mijn grijze cellen zijn niet meer zo jong. Om extra studie-uren te creëren heb ik daarom besloten mijn functie als secretaris neer te leggen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris.

Wat zijn zoal de taken van een secretaris?

De secretaris:
• is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de vereniging;
• houdt een (digitaal) archief bij van documenten die voor de vereniging van belang zijn;
• stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda op voor de bestuursvergaderingen;
• zorgt voor de verslaglegging van de algemene ledenvergadering (ALV) en de bestuursvergaderingen;
• is verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
• verstuurt de uitnodiging en agenda voor de ALV middels de ‘Bestuurstaal’;
• voert door de ALV goedgekeurde wijzigingen of aanvullingen in statuten en huishoudelijk reglement door.

Het bestuur vergadert eens in de 6-8 weken tijdens het korfbalseizoen, in het clubhuis of bij een van de bestuursleden thuis. Daarnaast is er twee keer per jaar een algemene ledenvergadering in het clubhuis.

Zie jij jezelf aanschuiven bij het bestuur? Wil je meedenken en -beslissen over het te voeren beleid? Neem dan contact op met onze voorzitter Marion Bosga voorzitter@dalto.nl.

Natuurlijk kun je voor informatie ook terecht bij Rolf, Ben en Douwe. Hun contactgegevens vind je op de bestuurspagina.

Graag tot horens,
Georgette