Winkelwagen (0)

2 likes

Voorstellen indienen kan nog tot en met vrijdag 23 februari

Ideeën voor besteding van het geld dat we in kas hebben, kunnen worden gestuurd naar ons mailadres vriendenvan@dalto.nl.

Voorstellen indienen kan gedurende het hele jaar, maar uiterlijk tot twee weken voor de bijeenkomst.
Dus indienen kan nog tot en met vrijdag 23 februari.

Alleen voorstellen die vergezeld gaan van een duidelijke kostenraming en eventuele planning worden in de bijeenkomst voorgelegd. Iedere indiener van een onderbouwd voorstel wordt in de gelegenheid gesteld, dit aan de aanwezigen te komen verduidelijken.

Op dit moment hebben we nog in kas:
€ 1.277,- gereserveerd voor afwerking en ondergrond speelhuisje,
en een te besteden bedrag van €  7.992,-.

De ingediende voorstellen worden instemming gebracht tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst op vrijdag 8 maart.

Ander nieuws

Update van het S-team

3 likes

Zomertrainingen

0 likes

Jaaragenda seizoen 2024/2025 (paar wijzigingen)

1 likes

Dalto Gala, meld je nu aan!

3 likes