Voortgang landelijke eenheid en ons sportterrein

Onderstaande brief, is ontvangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Onderwerp: Principeverzoek Politie Landelijke Eenheid

Geachte mevrouw, meneer,

We hebben redenen om aan te nemen dat bovenstaand raadsvoorstel uw interesse heeft.

De agendacommissie heeft het raadsvoorstel ingepland:
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/798490

Het begint met beeldvorming op 15 december 2022 om 20.30 uur, mocht u de vergadering willen volgen kan dat met onderstaande link:
https://heuvelrug.notubiz.nl/bijeenkomst/1036078/Avond%20van%20de%20raad%2015-12-2022

Tijdens de beeldvorming over dit voorstel kunt u inspreken of meepraten met de raads- en commissieleden en het college. Voor uw inspraak heeft u ongeveer 2 minuten de tijd. U kunt vooraf ook een bijdrage toesturen die we dan bij het raadsvoorstel plaatsen, zodat de raads- en commissieleden en andere belangstellenden deze kunnen vooraf kunnen lezen. Daar kunt u tijdens uw inspraak dan naar verwijzen.

Er  wordt 15 december digitaal vergaderd via Microsoft Teams (met koptelefoons). Indien u wilt inspreken of meepraten kunt u een link krijgen om de vergadering bij te wonen. U kunt dan vanuit huis, of een andere plek deelnemen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient u dit uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering aan te geven (griffie@heuvelrug.nl). Voor verdere regels verwijs ik naar de bijlage bij deze mail.

Mocht u nog vragen hebben, hoor ik dat wel.

Met vriendelijke groet,

Leanne Verbeek
griffiemedewerker

Werkzaam: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
T 0343-565646
E leanne.verbeek@heuvelrug.nl