De vraag is: leert ‘t?

Terugblik op een interessante KT2-bijeenkomst

De tweede KT2-avond onder leiding van Martijn Sprangers stond in het teken van de inzichten Structureren en Stimuleren. We begonnen met een kleine reminder van de eerste KT2-avond waarin Structureren centraal stond. Stel als trainer kaders waarin de spelers kunnen bewegen, met een paar belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld dat we altijd in de cirkel op het veld verzamelen en de training beginnen en ook eindigen. Of dat wanneer de trainer iets wil vertellen, je als speler heel even je best moet doen om te luisteren. Een goede manier om je spelers te stimuleren is het aanbieden van leuke en uitdagende oefeningen. Om te controleren of jouw oefeningen leuk en uitdagend genoeg zijn, stel je jezelf een controlevraag of jouw oefening voldoet aan de vier L’s. Met de vier L’s vraag je jezelf af of de oefening daadwerkelijk Loopt, Leeft, Lukt en Leert.

Met de C1 als oefengroep begonnen we de avond met een partijvorm, zonder opdracht. Een partij spelen zonder opdracht kunnen ze een hele poos volhouden, aldus Martijn, maar leren de spelers ook echt iets? Ja, het partijvormpje Loopt, het Leeft en het Lukt ook nog. Maar de laatste L ontbreekt nog: Leert ‘t? Martijn onderbrak de partijvorm en voegde één spelregel toe. Vanaf nu moest elk schot minimaal de korf raken. Als dat niet gelukt was, kreeg de andere partij de bal. Was het nu wel gelukt om antwoord te geven op de vraag Leert ’t? Ja, want de spelers werden met deze regel gedwongen om op zoek te gaan naar de juiste en vooral ook beste schotkans.

Tweede KT2-avond

Als je als trainer bij elke oefening die je aanbiedt jezelf de vier L-vragen stelt, dan zal het niveau van jouw training altijd hoog zijn. Een simpel schotspelletje kan je al uitdagender maken door een regel toe te voegen. Bijvoorbeeld: je mag drie keer schieten. De eerste bal moet op de korf, de tweede bal moet over de korf en de derde bal moet in de korf. Als het lukt verdien je 1 punt. Wie heeft als eerste 5 punten?

Martijn zette de groep aan het werk en stapte zelf naar de zijkant. Vanaf dat punt kan je als trainer observeren of het spelletje Lukt (ja, iedereen kan de bal op, over en in de korf mikken), Leeft (ja, want er ontstond rumoer en plezier wanneer er gescoord werd terwijl dat eigenlijk niet mocht of als de laatste bal net niet binnenviel) en Loopt (ja, we konden naar de zijkant stappen, en de spelers hadden de trainer niet nodig om de oefening draaiende te houden). De kaders die in de oefening meegegeven waren, waren duidelijk. Je moest drie keer schieten en als het in de juiste volgorde gelukt was, verdiende je 1 punt. En dan misschien wel de belangrijkste: Leert ‘t? Het antwoord was ‘Ja!’. De spelers van de C1 leerden met deze oefening zichzelf corrigeren én werden bewuster van hun schot.

Iris en Annelotte mochten om de beurt de C1 trainen geven. Bij elke oefening die ze gaven stelden ze zichzelf de vier L vragen. Als afsluiting kregen de dames nog een groot compliment van Martijn. Fijn om te zien dat de trainsters in een uur al mooie stappen maakten in hun manier van trainen geven en nadachten over de oefeningen. Klasse!

Tweede KT2-avond

De volgende KT2-bijeenkomst is op maandagavond 13 december!

Mocht je vragen hebben of begeleiding willen? Of wil je meedoen met een trainersopleiding? Neem contact op met ondergetekenden!

Rick Memelink, Jolanda Zuijdendorp & Robin Meerman