Vrijwilligerscommissie kan je hulp gebruiken!

Lilian en Myrte - Vrijwilligerscie Dalto

De vrijwilligerscommissie is niet prominent zichtbaar in de vereniging, maar doet wel veel achter de schermen. Op dit moment vindt er een verandering in de samenstelling plaats. Heidi de Kam, Floyd van Keulen en Michiel van Amerongen blijven actief in de vrijwilligerscommissie.

Lilian van der Linden en Myrte Schoenmakers verlaten de vrijwilligerscommissie en blijven op een andere manier actief binnen Dalto. Lilian heeft het maken van rooster voor oefenwedstrijden op zich genomen. Myrte blijft actief bij het speciaal korfbal als trainer. Heidi zal naast de vrijwilligerscommissie onderdeel uit gaan maken van het Daltobestuur. Daarmee ontstaat een belangrijke verbinding tussen het bestuur en de vrijwilligerscommissie. Dit biedt kansen aan nieuwe ouders, spelers om deel te gaan uitmaken van de vrijwilligerscommissie en mee te denken over het werven, binden en behouden van vrijwilligers binnen de vereniging.

Vrijwilligers kunnen losse klussen doen, met een project bezig zijn of groeien naar een langdurige functie in de vereniging. Wil jij in het midden van de vereniging komen te staan, vindt je het leuk om met veel verschillende mensen contact te hebben of wil je juist een bepaalde taak of klus op je nemen?

Zoek dan contact met ons! Mailen kan ook naar: vrijwilligers@dalto.nl

De tijdsbesteding is gemiddeld vier tot vijf keer per jaar vergaderen en gemiddeld een uur per maand. Juist als lid van de vrijwilligerscommissie hebben ouders en leden de kans om de vereniging goed te leren kennen en kan je al snel een waardevolle bijdrage leveren.

De mogelijkheid bestaat om eerst een paar keer mee te vergaderen en zo te horen waar de vrijwilligerscommissie mee bezig is. Het organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersavond en het benaderen van potentiële vrijwilligers zijn in ieder geval belangrijke activiteiten van de vrijwilligerscommissie.

Heidi de Kam, Floyd van Keulen en Michiel van Amerongen,
vrijwilligerscommissie Dalto