Wij hebben ook u nodig!

Beste ouders,

Uw zoon of dochter is op dit moment actief bij onze club. Dalto groeit en bloeit. Alle teams kunnen trainen en spelen, er zijn leuke activiteiten en we hebben sinds 2017 een fantastisch clubhuis.

Dalto bruist!

Wekelijks zijn ca 600 leden, ouders en vrijwilligers actief. We zijn blij met al deze helpende handen (en al het denkwerk), maar ook de financiën spelen een belangrijke rol. Naast kantine-inkomsten en contributie zijn de inkomsten vanuit sponsoring een belangrijke levensader voor de vereniging. Onze sponsoren zijn een belangrijke pilaar onder ons succes. Dit willen wij graag verder uitbouwen.

Veel verschillende mogelijkheden – ook in uw netwerk?

Daarom is deze oproep. Wij zijn namelijk op zoek naar nieuwe sponsoren om ook in de toekomst zowel top- als breedtekorfbal te kunnen blijven financieren en faciliteren. Als sponsor bij Dalto ben je betrokken bij onze vereniging en zijn er contactmomenten met andere sponsoren. Voor 150 euro heeft u al een reclamebord bij het veld of een banner op de site. U kunt lid worden van onze business-club of een team sponsoren. Allerlei mogelijkheden en varianten zijn bespreekbaar. Er is altijd een passende manier van sponsoring, in verschillende vormen en met verschillende tarieven, zodat er een win-win ontstaat tussen alle partijen.

Vrienden van Dalto

Hebt u ons Vriendenbord al gezien in het clubhuis? Op dalto.nl/vrienden-van-dalto vindt u alles over deze vorm van ondersteuning van onze club.

In bijgaande brief, die binnenkort aan de jeugdleden zal worden uitgedeeld, leest u meer over de mogelijkheden om onze club te steunen.

• Brief ‘Wij hebben u nodig!’

Interesse?
Zoek contact met Peter van den Berg, 06 – 25 00 82 70 of mail peterenmargret@hotmail.com.

Dank jullie wel Daltosite