Wijziging veldcompetitie per seizoen 2023/2024

We ontvingen onderstaand bericht van het KNKV over de wijziging van de veldcompetitie per seizoen 2023/2024. Graag delen we dit bericht ook met jullie, zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Let op! Dit gaat over een wijziging voor het wedstrijdkorfbal, het onderstaande gaat dus niet over het breedtekorfbal (F-/E-jeugd, D2, D3, D4, C2, C3, B3, A4 en S8).

Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het bondsbureau de verenigingen bevraagd over de opzet van de veldkorfbalcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een veldcompetitie in poules van 8 ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van de verenigingen en de leden. Op basis van de input als ook de behoefte van verenigingen om in een andere opzet meer ruimte te hebben voor andere activiteiten en flexibelere mogelijkheden heeft het bondsbestuur besloten om hierop in te spelen en voor een andere invulling van het competitieschema te kiezen vanaf het seizoen 2023/2024. Door een andere opzet van de veldcompetitie kan de zaalcompetitie eerder beginnen, waardoor het reguliere seizoen begin juni afgerond kan zijn.

Doordat de competitie eerder eindigt, kunnen ook de veel gewenste verenigingsactiviteiten eenvoudiger gepland worden. Daarnaast kan met deze opzet ook beter ingespeeld worden op het voorkomen van het spelen van wedstrijden in de schoolvakanties, met name de herfstvakantie, ten opzichte van de oude planning.

Pilot en peiling
Afgelopen zaalcompetitie is er al in deze nieuwe competitievorm, poules van 4 met 6 wedstrijden, gespeeld.  Uit de eind mei/begin juni gehouden peiling over deze opzet bleek de uitkomst dat merendeel van de verenigingen hier achter staat. Op deze peiling heeft 63% van de verenigingen, uitkomend in het wedstrijdkorfbal, gereageerd. Daarvan waren er 37% tegen en dus een meerderheid voor deze nieuwe competitievorm. Daarmee voldoende draagvlak om deze vorm vaker in te gaan zetten.

Wijziging per seizoen 2023/2024
De veldcompetitie wordt met ingang van het seizoen 2023/2024 een competitie die uit 2 gesplitste veldcompetities bestaat. Eén volledige competitie met 4 teams voor de zaal, als ook een volledige competitie met 4 teams na de zaal. Deze opzet is gelijk aan die van het breedtekorfbal. De eindstanden in de poules van de najaarscompetitie bepalen de inrichting van de niveaus in de voorjaarscompetitie. Hiermee wordt  gerealiseerd dat de teams zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen teams met een vergelijkbaar niveau. Door het spelen in poules van vier, speel je per competitie 2 wedstrijden minder.

Namens de Technische Commissie

Robin