Winkelwagen (0)

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep bestaat, volgens het huishoudelijk reglement van Dalto, uit tenminste twee leden en vertegenwoordigt de Algemene vergadering.

De commissie wordt door de Algemene vergadering, uit de aanwezige leden benoemd.

De commissie heeft tot taak, in geval van schorsing en/of royement van een lid, een eventueel beroep van betrokkene tegen het bestuursbesluit te behandelen.

Het bestuur is gehouden alle op het beroep betrekking hebbende informatie te verstrekken.

Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zijn beroepschrift in de vergadering van de Commissie van Beroep toe te lichten.

De commissie neemt binnen drie weken na de behandeling van het beroep een beslissing en deelt deze schriftelijk mede aan betrokkene en het bestuur.

De beslissing van de Commissie van Beroep is bindend.

De Algemene vergadering kan van de commissie verlangen dat zij verantwoording aflegt over haar beslissingen over eventuele beroepen.

(artikel 4 en 15 van het Huishoudelijk Reglement ckv Dalto, mei 1990)

Contact

Nely van de Kraats

Nely van de Kraats

newi@quicknet.nl
0343 – 518 988

Henry van Eck

Henry van Eck

henry.van.eck@montae.nl
0343 – 755 388

JanSl Webteam Dalto

Jan Slettenhaar

mail@janslettenhaar.nl
06 – 24 62 88 89